جوکهای جدید خنده دار

جوکهای خنده دار روز زن

جوکهای جدید خنده دار

جوکهای روز خنده دار2

جوک خونه تکونی

جوک خونه تکونی

جوک خونه تکونی *********** تا حالا به خونه تکونی مردا دقت کردید؟ مرد می خواد شیشه تمیز کنه مرد : عزیزم اون چهارپایه رو بیار عزیزم روزنامه بده بهم عزیزم شیشه شورو بده دستم عزیزم کمک کن برم بالا عزیزم چهارپایه رو بگیر نیوفتم زن…

جوکهای جدید خنده دار

جوکهای روز خنده دار

جوکهای جدید خنده دار

جوکهای جدید خنده دار