جوک جدید 22 بهمن

جوک روز پلنگ صورتی

جوک روز پلنگ صورتی
داشتم پلنگ صورتی می‌دیدم

بابابزرگم سر رسید گفت
خجالت نمیکشی

مرد گنده پلنگ صورتی نگاه میکنه ؟؟

کنترلو ازم گرفت زد باب اسنفجی…

@@@@@@@@@@

جوک روز پلنگ صورتی
jok jadid in jokkade

@@@@@@@@@

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺧﻮﺏ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻪ ﻣﯿﮕﻦ: ﻣﺜﻞ «ﻣﺮﺩ» ﮐﺎﺭ
ﻣﯽﮐﻨﻪ…!!!
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺧﻮﺏ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻪ ﻣﯿﮕﻦ: ﻣﺜﻞ ﺧﺮ ﮐﺎﺭ می‌کنه..!!! ????
واقعاً ﭼــﺮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ….؟؟؟؟!!!!!این رفتار دوگانه درسته اخه????????

mi - جوک روز و دست اول9

جوک روز و دست اول9

جوک روز و دست اول9 جوک روز و دست اول9 ********** اگه دیدن تو ماشین چهارتا کله بیرونه و دارن میخندن ، بفهمین یکیشون گوزیده in jokkade.ir ********** یه بارم یکی زنگ زده بود این برنامه سوال شرعی میگفت من دوست پسرم دکتره ما به…

mi - جوک روز و دست اول8

جوک روز و دست اول8

جوک روز و دست اول8 جوک روز و دست اول8 ********** به حدی از سینگلی رسیدم که خودم رژ لب پررنگ میزنم میرم جلو آینه داد میزنم دِ پاک کن اون لامصبو…. بعد گریه میکنم میگم سر من داد نززززن وحشیییییی in jokkade.ir ********** از…

mi - جوک روز و دست اول7

جوک روز و دست اول7

جوک روز و دست اول7 جوک روز و دست اول7 ********** دوستان یه دختری هست خیلی محتاجه به دعاتون سه‌شنبه اون هفته باید میشده هنوز نشده! in jokkade.ir ********** ۱۶ سالم بود رفتم پای سیستم یه سایتی رو زدم دیدم نوشته are you +18? اومدم…

mi - جوک روز و دست اول6

جوک روز و دست اول6

جوک روز و دست اول6 in jokkade.ir ********** حواستون به واکنش پسرا تو حموم باشه یا آواز میخونن یا اگه دیدین ساکتن… بععععله دیگه چه خبر؟!!! in jokkade.ir ********** ????دعوت به همکاری در راستای سخنان بعضی افراد مبنی بر بدحجابی زنان که منجر به زلزله…