جوکهای منحرفانه

جوکهای منحرفانه

جوکهای منحرفانه

اون چیه که برای خانوما چسبیده ولی برای آقایون 20 سانته؟

.

فاصله پاها موقع نماز خوندن!!!
به همین راحتی :/

مرگ ب آمریکا
مرگ بر منحرف

(پاسخگوی تمام سوالات شرعی شما هستیم)

minion wallpaper 6 - جوک زیر من بخواب +۱۸

جوک زیر من بخواب +۱۸

جوک زیر من بخواب +۱۸ ****** یک شب زیر من بخواب یک عمر واسه دیگران تعریف کن ! . . . . . . . . . . . . . . تبلیغ پتوی گلبافت باز که شما فکرای خاک بر سری کردین .. دیگه…