جوکهای منحرفانه

جوکهای منحرفانه

جوکهای منحرفانه

اون چیه که برای خانوما چسبیده ولی برای آقایون 20 سانته؟

.

فاصله پاها موقع نماز خوندن!!!
به همین راحتی :/

مرگ ب آمریکا
مرگ بر منحرف

(پاسخگوی تمام سوالات شرعی شما هستیم)

57712093 1 - پیامک خفن و منحرف خنده دار

پیامک خفن و منحرف خنده دار

پیامک خفن و منحرف خنده دار *** اینقدر تنگی که وقتی توت می کنم احساس میکنم داری پاره میشی! پاره نشی که فقط تو رو دارم جوراب جونم • پیامک خفن • من و تو تنها بودیم ؛ بدنت گرمت منو گرم میکرد؛ آروم پاهاتو…