جوکهای منحرفانه

جوکهای منحرفانه

جوکهای منحرفانه

اون چیه که برای خانوما چسبیده ولی برای آقایون 20 سانته؟

.

فاصله پاها موقع نماز خوندن!!!
به همین راحتی :/

مرگ ب آمریکا
مرگ بر منحرف

(پاسخگوی تمام سوالات شرعی شما هستیم)

جوکهای جدید خنده دار

جوکهای خنده دار روز زن

جوکهای جدید خنده دار

جوکهای روز خنده دار2

جوکهای جدید خنده دار

جوکهای روز خنده دار

جوکهای جدید خنده دار

جوکهای جدید خنده دار