جوکهای منحرفانه

جوکهای منحرفانه

جوکهای منحرفانه

اون چیه که برای خانوما چسبیده ولی برای آقایون 20 سانته؟

.

فاصله پاها موقع نماز خوندن!!!
به همین راحتی :/

مرگ ب آمریکا
مرگ بر منحرف

(پاسخگوی تمام سوالات شرعی شما هستیم)

mi - جوک روز و دست اول9

جوک روز و دست اول9

جوک روز و دست اول9 جوک روز و دست اول9 ********** اگه دیدن تو ماشین چهارتا کله بیرونه و دارن میخندن ، بفهمین یکیشون گوزیده in jokkade.ir ********** یه بارم یکی زنگ زده بود این برنامه سوال شرعی میگفت من دوست پسرم دکتره ما به…

جوک جدید مسیح علی نژاد

جوک جدید مسیح علی نژاد

جوک جدید مسیح علی نژاد – این تصویری که می بینید نمایی دور از مسیح علی نژاده 🙂 in jokkade.ir ********** ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺯنها ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﺷﻮﻫﺮﺷﻮﻥ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻥ زمانیه که ﺷﻮﻫﺮﺷﻮﻥ ﺩﺍﺭه ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰنه. in jokkade.ir ********** الان…