جوکهای منحرفانه

جوکهای منحرفانه

جوکهای منحرفانه

اون چیه که برای خانوما چسبیده ولی برای آقایون 20 سانته؟

.

فاصله پاها موقع نماز خوندن!!!
به همین راحتی :/

مرگ ب آمریکا
مرگ بر منحرف

(پاسخگوی تمام سوالات شرعی شما هستیم)

جوکهای جدید خنده دار

جوکهای روز خنده دار2

جوک غیر اخلاقی روز

جوک غیر اخلاقی روز

جوک با ادبی روز

جوک با ادبی روز

جوک بی ادبی روز

جوک بی ادبی روز