جدیدترین جوکهای جنتی

جدیدترین جوکهای جنتی

جدیدترین جوکهای جنتی

*144*جنتی# را وارد کنید و 20% عمر شگفت انگیز بگیرید! “نمیرسل”

9238787 154 - جوک گوگوش

جوک گوگوش

jokkade 1400 - جوک حنابندان

جوک حنابندان

جوک حنابندان   آدم حنا میبنده دل به خدا میبنده آدم حنا تو قربون خال لباتو قربون! (یارو در مراسم حنابندان آدم و حوا)