تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک زيبا / اس ام اس زیبا بهمن 93

اس ام اس زیبا بهمن 93

اس ام اس زیبا بهمن 93

نیم نگاهت را به تمامی دنیا نخواهم فروخت
حتی اگه ذره ای به یادم نباشی


اس ام اس زیبا
sms ziba


یادم آمد که در این خلوت دل
یک سبد عشق به تو هدیه کنم
لحظه اى تنگ شد این قلب حقیر
خواستم یاد تو را تازه کنم


اس ام اس زیبا
sms ziba


حضور آرامت در کنارم نیست
ولى رؤیای معرفتت مهمان همیشگى قلبم است


اس ام اس زیبا
sms ziba


خدایا
تنها مگذار دلی را که هیچکس دردش را نمیداند


اس ام اس زیبا
sms ziba


گفت دیوانه وار دوستت دارم
چه ساده بودم که نفهمیدم به دیوانه اعتباری نیست


اس ام اس زیبا
sms ziba


به سلامتی گدایی که ازش پرسیدند: عشق به چه معناست؟
گفت: اگر داشتمش گدایی نمیکردم


اس ام اس زیبا
sms ziba


شاید در میان این همه دروغ باید شیطان را بستایم
چراکه بهشت را فروخت اما
تظاهر به دوست داشتن آدم نکرد


اس ام اس زیبا
sms ziba


این روزها احساس بچه ای رو دارم
که رفته تو کوچه بازی کنه اما کسی بازیش نداده


اس ام اس زیبا
sms ziba


اینجا رادیو “دل” است
صدای مرا از عمق “قلبم” میشنوید
این یک پیامک نیست یک “احساس” پاک است
که میگوید: “فراموشی” در مرام ما نیست


اس ام اس زیبا
sms ziba


اگر با آتش عشقت هم مرا بسوزانی
باز هم با خاکسترم خواهم نوشت دوستت دارم