تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک زيبا / اس ام اس زیبا آذر ماه 93

اس ام اس زیبا آذر ماه 93

0

به جان چشمانت این بار آنچنان رفتنی ام

که کاسه های آب را هم قسم دهی

نه آن روزها باز می گردد ، نه من …

اس ام اس زیبا

sms ziba

تمام فنجان های قهوه دروغ گفتند

تو دیگر بر نمی گردی …

اس ام اس زیبا

sms ziba

جنگل فقط دیدنی نیست

فقط سوختنی نیست

خوردنی هم هست

من یک جنگل چوب سادگی ام را خورده ام

اس ام اس زیبا

sms ziba

آرام برگونه هایم می لغزد تاوان بی فکری های دیروز

کاش بیهوده نمی تاختم …

اس ام اس زیبا

sms ziba

ای کاش شعورم مدرک داشت

تا بلکه بعضیا به هوای مدرکشم که شده یادش بگیرند

اس ام اس زیبا

sms ziba

به بعضیا باس گفت

تو مث ساختمون فقط نما داری

اس ام اس زیبا

sms ziba

دوست ندارم کسی رو از دست بدم

ولی اگه کسی بخواد منو از دست بده

با کمال میل کمکش می کنم
 …

اس ام اس زیبا

sms ziba

عشق آدامس نیست که بوى دهنت رو عوض کنه

عشق همون سیر و پیازه که موقع خوردنش میگى گور باباى بقیه …

اس ام اس زیبا

sms ziba

سگ مظهر وفاداریست

اما همیشه میگن مثل سگ پشیمونم

گویا همیشه آخر وفادارى پشیمانیست

اس ام اس زیبا

sms ziba

تو صادقانه دروغ بگو

من عاشقانه کارى خواهم کرد ماه پشت ابر بماند