تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک موضوعي / پیامک تیکه دار / اس ام اس تیکه دار و سنگین

اس ام اس تیکه دار و سنگین

اس ام اس تیکه دار و سنگین

شده ام شنبه!

همه میخواهند از من شروع کنند ترک کردن را …

اس ام اس تیکه دار

sms tikedar

ﺑﺮﮔﺮﺩ

ﻧـﻪ ﺍﯾﻨﮑــﻪ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾــﺖ ﺗـــﻨـﮓ ﺷـﺪﻩ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧــــﻪ !

ﺧﻨـﺠــﺮﺕ ﺟـﺎ ﻣـﺎﻧـﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻤــﯽ ﮔـﺬﺍﺭﺩ ﺗﮑﯿــﻪ ﺑـﺪﻫــﻢ …

  اس ام اس تیکه دار

sms tikedar

روی سنگ قبرم بنویسید

اولین باری نبود که مرد …

  اس ام اس تیکه دار

sms tikedar

دلم تنگ است اما هنوز تو د رآن جا میشوی

چقدر ابعاد بودنت عجیب است !

  اس ام اس تیکه دار

sms tikedar

اگرامشب از حوالی دلم گذشتی

آهسته ردشو ، دلتنگی را با هزار بدبختی خواباندم

  اس ام اس تیکه دار

sms tikedar

در خود فرو رفته ام ،
 سیگار میکشم

نگاه مردم به دنبال دود سیگارم

آنها فقط دود را می بینند

اما هیچکس نمی داند که من چه می کشم

  اس ام اس تیکه دار

sms tikedar

زندگـــی را اشکـی بیش نمــی دانم

پـس بگـــذار با اشک چشمانم بنویســــم دوستـــــت دارم

  اس ام اس تیکه دار

sms tikedar

مثل سیگارشده ام

تنهایی همه را پر می کنم

اما در تنهایی خود می سوزم

  اس ام اس تیکه دار

sms tikedar

قرار بود حلقه ای باشی بر انگشتم

نه زنجیری بر دستانم

قراربود تاجی باشی بر سرم

نه یوغی بر گردنم

قرار بود آرامشی باشی بر قلبم

نه شکنجه ای بر احساسم

قرار بود بهشت را تداعی کنی برایم

نه جهنمی بسازی در وجودم

قرار بود عاشقی کنیم

قرار بود  …