تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک عاشقانه / اس ام اس معنا دار و احساسی

اس ام اس معنا دار و احساسی

اس ام اس معنا دار و احساسی

بازی قشنگی بود

اما ما قشنگ بازی نکردیم

قبول کن که هر دو باختیم

من که همه را به تو فروختم

و تو که مرا به هیچ فروختی

*

*

اس ام اس احساسی

sms ehsasi

*

*

من حوّای کسی بودم که

دیر فهمیدم آدم نیست …

*

*

اس ام اس احساسی

sms ehsasi

*

*

هرکه قصد رفتن کرد

هیچگاه اصرار به ماندنش نکن دیر یا زود می رود

اگر ماندگار بود خیال رفتن بسرش نمی زد

*

*

اس ام اس احساسی

sms ehsasi

*

*

زخم که میخوری مزه مزه اش کن

حتما نمکش آشناست

*

*

اس ام اس احساسی

sms ehsasi

*

*

خیلی وقت است هیچ عطری را نبوییده ام

تا مبادا بوی عطرت را از خاطرم ببرد

راستی چه بویی داشت؟

گرم گرم مثل صدایت؟

یا سرد سرد مثل نگاهت؟

*

*

اس ام اس عاشقانه و معنادار

sms ehsasi

*

*

چندیست که آشفته ام اى یار جوانم

برگرد و از این حال پریشان برهانم

از قصه ى چشمان تو دل کندن و رفتن

هرگز نتوانم ، نتوانم ، نتوانم

*

*

اس ام اس احساسی

sms ehsasi

*

*

چون کنم یاد تو ، نوری  با من است

غایبی ، اما حضوری با من است

درد دلها میکنم با “عکس” تو

وه عجب “سنگ صبوری” با من است

*

*

اس ام اس احساسی

sms ehsasi

*

*

ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻦ ﺷﺪﯼ

ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ﺩﻭﺭﻧﺪ

ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺭ!

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ

ﺷﺎﯾﺪ ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﺯﯾﺒﺎﺗر ﺍﺯ ﺗﻮ ﺳﺮﺍﻍ ﻧﺪﺍﺭﻡ

*

*

اس ام اس احساسی

sms ehsasi

*

*

به بعضیا باید گفت

اینقدر به خودت می بالی

اشتباهی با پرنده ها کوچ نکنی