تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک جدید / اس ام اس فلسفی شهریور 93

اس ام اس فلسفی شهریور 93

اس ام اس فلسفی شهریور 93

buhlol_jokkade.ir

وقتی عصبانی هستی جواب نده

وقتی خوشحالی قول نده

وقتی ناراحتی تصمیم نگیر . . .

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

در جهان غصه کوتاهی دیوار مخور

حسرت کاخ رفیق و زر بسیار مخور

گردش چرخ نگردد به مراد دل کس

غم بی مهری آن مردم بی عار مخور . . .

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

 

در هر اجتماعی که بیشتر قسم خورده شود

آن اجتماع خرابتر و مردمش دروغگوترند

(علی ابن ابیطالب(ع))

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

 

من هرگز شکست نخورده ام

بلکه راه هایی را کشف کرده ام که به آن چیزی که می خواهم منجر نمی شوند . . .

(توماس ادیسون)

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

متأسفانه بسیاری از ما فکر می کنیم که اگر خودمان را به آتش بکشیم

تا دیگران گرم شوند ، چه انسان شریفی هستیم . . .

(دکتر هلاکویی)

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

برخی از پدر و مادرها همه چیزشان را صرف فرزندانشان می کنند

به جز وقت خود را . . .

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

برای یک زندگی آسان دعا نکنید

دعا کنید تا توانایی آن را داشته باشید تا از پس یک زندگی دشوار برآیید . . .

(بروس لی)

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

از قمار دوری کن زیرا قمار بازی کار شیطان ، کودک حرص و آز ، برادر بی عدالتی و بالاخره پدر فرومایگی است.

(جورج واشنگتن)

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

افسوس روزی خواهد آمد بی دینی نمادی از روشن فکری است

(دکتر شریعتی)

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

بزرگترین ناتوانی ما کوتاه آمدن است

امن ترین راه برای کامیابی ، تلاش برای یک بار دیگر است

(توماس ادیسون)

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

این روزها افراد بسیار زیادی ، پولهایی که خودشان کسب نکرده اند را

خرج خرید اجناسی که نمی خواهند می کنند تا کسانی که دوست ندراند را تحت تاقیر قرار دهند!

(ویل اسمیت)

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

چه بسیار انسان ها دیدم تنشان لباس نبود

و چه بسیار لباس ها دیدم که انسانی درونش نبود . . .

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

خطرناکترین دوست ما عزیزترین دوست ماست

زیرا رازهای ما با اوست . . .

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

آنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است

ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . . .

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

در زندگی خانوادگی،شوم ترین کلمات این دو هستند:

“مال من” ، “مال تو”

مورد اعتماد بودن بهتر از دوست داشتنی بودن است . . .

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

چیزهایی هستند که شما بایستی در آرامش بیاموزید

و چیزهایی را هم در طوفان . . .

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

اعتصاب چرخ دنده های ساعت لطمه ای به گذر زمان نمی زند . . .

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی مکن

و با نمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن . . .

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

از مخالفت نهراسید

بادکنک تنها زمانی می تواند بالا رود که با باد مخالف مواجه شود

(وینستون چرچیل)

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

یک سال بعد

جناب عالی حسرت خواهید خورد که کاش از امروز شروع کرده بودید . . .

(کارن لمب)

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

شاید چشم های ما نیاز داشته باشند که گاهی با اشک های مان شسته شوند

تا بار دیگر زندگی را با نگاه شفاف تری ببینیم . . .

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

طولانی ترین فاصله در دنیا

فاصله ی ۲۰ سانتی از سر تا قلب است

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

همیشه یکی هست که هُلت بده

چه نشسته باشی روی تاب

چه ایستاده باشی لب پرتگاه

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

بیشتر کارهای مهم در دنیا به وسیله مردمی انجام گرفته است

که از تلاش خود آن هنگام که هیچ امید دیگری به نظر نمی رسید ، دست برنداشته اند . . .

(دیل کارنگی)

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

نه مرگ آنقدر ترسناک است و نه زندگی آنقدر شیرین که آدمی پای بر شرافت خود گذارد . . .

حضرت علی (ع)

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

پیوند عشق حقیقی حتی با مرگ گسیخته نمی شود ، چه رسد به دوری . . .

(فرانسوا ولتر)

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*

 

تنها کسی که با من درست رفتار می کند

خیاطم است که هر بار که مرا می بیند ، اندازه های جدیدم را می گیرد

بقیه به همان اندازه قبلی چسبیده اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور کنم . . .

(جورج برنارد شاو)

*

اس ام اس فلسفی شهریور 93

sms falsafi shahrvar 93

*