تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک فلسفه / اسمس فلسفی سنگین بهمن 93

اسمس فلسفی سنگین بهمن 93

اسمس های فلسفی جدید دی ماه 

 

آنان که فانوسشان را بر پشت می برند
سایه هاشان پیش پایشان می افتد!

.

.

اسمس فلسفی

sms falsafi

.

.

بر بالشی که از مرگ پرندگان پر شده نمیتوان خواب پرواز دید….

.

.

اسمس فلسفی

sms falsafi

.

.

 

هیچ اصلی ثابت تر از تغییر نیست…

.

.

اسمس فلسفی

sms falsafi

.

.

 

با هر موفقیتی که به دست می آورید، بلیت ورود به مشکل دشوارتر را به دست آورده اید.

.

.

اسمس فلسفی

sms falsafi

.

.

 

کار را با احساس انجام بده ولی احساساتی نشو

.

.

اسمس فلسفی

sms falsafi

.

.

 

بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود / پسته ی بی مغز چون لب وا کند رسوا شود

.

.

اسمس فلسفی

sms falsafi

.

.

 

از بهشت نادانی رانده شدم ، با درد دانایی سرگردان…

.

.

اسمس فلسفی

sms falsafi

.

.

 

خوشحال باش اگر کسی از تو تنفر دارد…حداقل میدانی که نسبت به تو بی تفاوت نیست

.

.

اسمس فلسفی

sms falsafi

.

.

 

برده یک ارباب دارد و جاه طلب به تعداد افرادی که به او کمک میکنند…

.

.

اسمس فلسفی

sms falsafi

.

.

 

گوسفندها میدانند که چوپان دوستشان دارد،اما نمیدانند که چوپان دوست صمیمی قصاب است

.

.

اسمس فلسفی

sms falsafi

.

.

 

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم
و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنی

.

.

اسمس فلسفی

sms falsafi

.

.

 

ﻣﺮﮒ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎﻩ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻏﻤﻬﺎ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻫﺎ ﻭ ﺑﯿﺪﺍﺩﮔﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ. (ﺻﺎﺩﻕ ﻫﺪﺍﯾﺖ)

.

.

اسمس فلسفی

sms falsafi

.

.

 

رستگاری در چهار چیز است : کم خوری ٫کم خوابی ٫خاموشی ٫تنهایی

.

.

اسمس فلسفی

sms falsafi

.

.

 

هنر دروغی است که حقیقت را بیان می کند…..!!!!

ید