تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک های دلنشین دی 93

پیامک های دلنشین دی 93

پیامک دلنشین ویژه دی ماه 93

پیامک دلنشین ویژه دی ماه 93

.. بــــــر دامنـــــه ی گـــــونــه ی خـیـسـتــــ بـــنــویـــس :
……… جـــــز لــبـــــــ او هیـــچ کســــی درکــــــ نکــــــــرد درد مـــــــرا ….
…………… بنــــــویـــس تـــــا کــه بــدانـــنـد همــــــه
. هیــچ لبـــــی , جــــز لــبـــ او , درکـــــ نکــــــرد قلـــبــ مـــــرا …..!!!
……………….. مینــــویــــســم تــا کـــه بـــدانـــنــد هــمــه :
.. ………………. مـــن روحِ تـــــــــو را بــــوســــــه زدم …………………….!!

.

.

اس ام اس دلنشین

sms del neshin

.

.

❤ هَـــمــیـــشـــــه بـِـــه قَــلــبِــتــــ تـَــــوَجُـــه کُـــــن !

بـــــآ ایــــنــکـِـــه سَــــمـــتِ چَــــپِــــه

اَمـــــآ هَـــمــیـــشـــــه رآســـــتــــــ مــــیــگِـــه …❤

.

.

اس ام اس  دلنشین

sms del neshin

.

.

 

من در اوج پاییزی ترین ویرانی یک دل
میان غصه ای از جنس بغض کوچک یک ابر
نمی دانم چرا شاید به رسم و عادت پروانگی مان باز
برای شادی و خوشبختی باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم

.

.

اس ام اس  دلنشین

sms del neshin

.

.

 

خسروشکیبایی:
ببین دلخوری باش
عصبانی هستی باش
قهری باش
هرچس میخوای باشی باش
ولی حق نداری بامن حرف نزنی …
فهمیدی!!!!!

.

.

پیامک های دلنشین دی 93

sms del neshin

.

.

 

بیـن ایـن انسانهـای رنگارنگــ …
کـه خیـره میشونـد و معـذب میکننـد تـو را
نگـاهِ جوانکـی کـه زودتـر از تـو سـرش را بـه زیـر مـی انـدازد
تـا دل مولایـش را نشکنـد
یکــ دنیـا دلخوشیستـــ …

.

.

اس ام اس  دلنشین

sms del neshin

.

.

 

وقتی خیلی اسان باشی کسی برای خواندنت به خودش زحمت نمیدهد

.

.

اس ام اس  دلنشین

sms del neshin

.

.

 

دلت را بتکان..
اشتباهاتت وقتی ا؋ـتاد روی زمین..
بگذار همانجا بماند..
؋ـقط از لا به لای اشتباه هایت،یک تجربه را بیرون بکش..
قاب کن و بزن به دیوار دلت..
اشتباه کردּن اشتباه نیست..
در اشتباه ماندنּ اشتباه است…

فروغ فرخزاد.

.

.

اس ام اس  دلنشین

sms del neshin

.

.

 

خداوندا
هرکه بمن میرسد بوی قفس میدهد
جزتوکه پرمیدهی تابرهانی مرا

.

.

اس ام اس  دلنشین

sms del neshin

.

.

 

مــــــــــــــــن فقط :
تـــــو مـــــخ میـــرم..
اصلا بلـــــد نیستم ߘکه
تـــــو دلـــــ( )ــــ برم … !!

.

.

اس ام اس  دلنشین

sms del neshin

.

.

 

آدمها را به اندازه لیاقت آنها دوست بدار
و به اندازه ظرفیت آنها ابراز کن…..♥

.

.

اس ام اس  دلنشین

sms del neshin

.

.

 

شـــــــِکل مَنْ بــــــــــاش هَر شَبــــــ بِمیـرْ..
فَرداشْ بــــــــــیــدار شـــو اَز سَـر بِگیــــــــــــر..
زِندـگــــــے رو چَن خَطـ بِــــــــــبین..
هَــر چــــــــــے کــَــم داشــــــــــت اَز حَق بـگــــــــــیر!

.

.

اس ام اس  دلنشین

sms del neshin

.

.

 

آهای رفیق…
روی نبودنت هم میتوان حساب کرد…یادت می ارزد به تمام کسانی که بودن هایشان بوی بیزاری میدهد

.

.

اس ام اس  دلنشین

sms del neshin

.

.

 

فقط باران که نیست…
برف و تگرگ و باد و آفتاب هم برای خالی شدن بغض آسمان است..
مثل من که میخندم گاهی..

.

.

اس ام اس  دلنشین

sms del neshin

.

.

 

فراموش کردن کسی که دوستش داری مثل به خاطر اوردن کسی است که هرگز اورا ندیده ای

.

.

پیامک های دلنشین دی 93

sms del neshin

.

.

 

۲۰سال بعد بخاطر کارهایی که امروز کرده ای کمتر افسوس میخوری تا کارهایی که نکرده ای
پس روحیه ی تسلیم پذیری رو کنار بگذار