تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک تنهایی / اس ام اس با طعم قهوه

اس ام اس با طعم قهوه

اس ام اس با طعم قهوه

اس ام اس با طعم قهوه

اس ام اس با طعم قهوه

یک فنجان درد دل بدون شکر برای تو آورده ام

بنوش… تا از دهان نیفتاده… بنوش…

اس ام اس با طعم قهوه

sms ba tame ghahve in jokkade

آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسم و تو فال قهوه بگیری

وقتی آخر همه شعرهای من تو می آیی

و ته همه فنجان های تو من می روم

اس ام اس با طعم قهوه

sms ba tame ghahve in jokkade


امشب دلم تو را می خواهد

نشسته روبروی صندلی مقابلم

در سکوت سرد این کافه

تا تو مرا در آغوش کشی

اس ام اس با طعم قهوه

sms ba tame ghahve in jokkade

هوا سرد شده…

نه! نه…

هوای من سرد شده…

حتی گرفتن فنجان قهوه هم، دردی را دوا نمی کند…

گرمای وجودت را می خواهم…

چرا صندلی رو به رو خالی ست؟

 

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس با طعم قهوه

sms ba tame ghahve in jokkade


در ته فنجان قهوه ام کفش های توست

فقط نمی دانم می آیی یا می روی

اس ام اس با طعم قهوه

sms ba tame ghahve in jokkade


دسته ی کاغذ بر میز در نخستین نگاه ِ آفتاب

کتابی مبهم و سیگاری خاکسترشده کنار ِ فنجان ِ چای از یاد رفته

بحثی ممنوع در ذهن

احمد شاملو

 

اس ام اس با طعم قهوه

sms ba tame ghahve in jokkade

 


کام اول و عمیق از سیگار

طعم قهوه تلخ گوشه دنج کافه

بوی برف نو که می بارید

و دست هایی که روی پیانو می رقصید

فرصت عاشقی کردن بود، جای تو خالی اما…

اس ام اس با طعم قهوه

sms ba tame ghahve in jokkade


گاهی اوقات دلم تنگ طمع تلخ اشک هایم می شود

و آرام می بارم و می نوشم…

گویی قهوه ای تلخ از جنس حقیقت می نوشم…

چه کسی می گوید قهوه تلخ است؟

قهوه در برابر روز گار تلخم شیرین ترین نوشیدنی عالم حساب می شود…

اس ام اس با طعم قهوه

sms ba tame ghahve in jokkade


قهوه فقط یادآور است…

یاداور لحظات شیرین با تو بودن…

قهوه شیرین است…

خیلی شیرین…

اس ام اس با طعم قهوه

sms ba tame ghahve in jokkade


کافه چی بر روی میزها شعر می نویسد

اینجا طعم دلتنگی ها از قهوه هم تلخ تر است…!

اس ام اس با طعم قهوه

sms ba tame ghahve in jokkade


قهوه چی زیاد قهوه ام را شیرین نکن

طعم روزگارم کم از تلخی قهوه ات نیست

اس ام اس با طعم قهوه

sms ba tame ghahve in jokkade


این گونه نیا که هر از چند گاهی باشد

نیا دنیایم را آرامشم را سکوت اجباری روزهایم را نریز به هم…

که مجبور باشم مدیون قهوه خانه شوم

از بس که خاکستر و دود سیگار مهمانش می کنم

نیا لعنتی

اینگونه گذرا نیا

اس ام اس با طعم قهوه

sms ba tame ghahve in jokkade


دیگر بازی بس است

بیا شمشیر ها را کنار بگذاریم و فنجانی چای بخوریم

اما چرا دستان تو خونی و پشت من می سوزد؟

اس ام اس با طعم قهوه

sms ba tame ghahve in jokkade


من سرد

هوا سرد

برف سرد

زمستان سرد

تو با من سرد

دنیای من سرد

همه چیز سرد

ولی فنجان قهوه ام گرم

این تضاد برای یک لحظه مرا به آرامش می برد

اس ام اس با طعم قهوه

sms ba tame ghahve in jokkade

 


کاش بعضیا

اگه ول می کنن می رن

اگه تنهات می ذارن

نگن که دلیلشون واسه انجام بعضی کارا چی بوده

بذارن همونطور فک کنیم اون کارا رو از روی دوست داشتن

یا اینکه دوست داشتن کاری واسمون انجام بدن انجام دادن

بذارن یه باور خوب خوب ازشون داشته باشیم

یه باور به شیرینیه اولین قهوه

نه به تلخیه آخرین قهوه

اس ام اس با طعم قهوه

sms ba tame ghahve in jokkade


کافه را گرد دلتنگی گرفته

صندلی های خالی

فنجان هایی از تنهایی لبریز

اس ام اس با طعم قهوه

sms ba tame ghahve in jokkade