تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک عاشقانه / اس ام اس عاشقانه و پر احساس جدید

اس ام اس عاشقانه و پر احساس جدید

اس ام اس عاشقانه و پر احساس جدید

مــــنــم ؛ درخــتـی کـه بـرگ هــایــش را ریــخــت تـا، تــــــو مـاه را از مـیـان شـاخـه هـایـش تـمـاشـا کـنـی
.
.
.
اس ام اس عاشقانه و پر احساس
sms love
.
.
.
بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی؟
دستهایم تا ابد تنهاست ، می دانی؟
آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو
زیستن یک لحظه هم ، بی جاست ، می دانی؟
.
.
.
اس ام اس عاشقانه و پر احساس
sms love
.
.
.
دلم تقدیم آنکه به رسم جاده ها دور است،اما به رسم دل فاصله ای نیست
.
.
.
اس ام اس عاشقانه و پر احساس
sms love
.
.
.
نـمـی آیــی
و مـــن هــمـیـشـه گــمـان مـی کـنـم
دلـیـل تـمـام دلــشـوره هـای غــروب هـای ایـن شـهـر لـعـنـتـی
تـــو هــسـتـی
.
.
.
اس ام اس عاشقانه و پر احساس
sms love
.
.
.
دریــا و کــوه و آسـمـان را نــــه! جـــای خـــــــالـــی تـــو را تــمـاشـا مــیـکـنـم
.
.
.
اس ام اس عاشقانه و پر احساس
sms love
.
.
.
من عقابی بودم که نگاه یک مار
سخت آزارم داد
بال بگشودم و سمتش رفتم
از زمینش کندم
به هوا آوردم
آخر عمرش بود که فریب چشمش سخت جادویم کرد
در نوک یک قله آشیانش دادم که همین دل رحمی چه بروزم آورد
عشق جادویم کرد
زهر خود بر من ریخت
از نوک قله به زمین افتادم
تازه آمد یادم من عقابی بودم
بر فراز یک کوه آشیان خود را به نگاهی دادم
.
.
.
اس ام اس عاشقانه و پر احساس
sms love
.
.
.
مثل قالی نیمه تمام…ب دارم کشیده ای!!!یا ببافم…یا بشکافم…اول و آخر که به پای تو می افتم
.
.
.
اس ام اس عاشقانه و پر احساس
sms love
.
.
.
کویــــر… سـرگذشت دریاییست که به آفتـاب دل بسته بود
.
.
.
اس ام اس عاشقانه و پر احساس
sms love
.
.
.
کودک درونم هرچند بازیگوش باشد با احساس کسی بازی نمیکند