تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک عاشقانه / اس ام اس عاشقانه و دلتنگی جدید

اس ام اس عاشقانه و دلتنگی جدید

اس ام اس عاشقانه و دلتنگی جدید

هـــــــــای فلانی !

یـــادت باشــد …

کـــم حوصلـه ســت ..

ظـاهـــرش جـــدیست ..امـا دلـــی دارد کـه مــهربـانـی اش بـه وسعـت یک اقــیـانــوس است !

بــد قـول نــیـست .. امـــا گرفتار است

با او راه بیا….!

خــستـه کـه بــاشـد ..

تــنهـایش بــگــذار …!

تودار است ..

اما صبر کن خودش بعد حرفهایش رامی گوید !

او تمام دنیای من است …
مبادا بیازاریش …
.
.
.
اس ام اس عاشقانه و دلتنگی
sms asheghaneh  
.
.
.
جـــــــانم بـــــــاش

تا به لبـــــــم برســـی

می خوام هـــــمه ببینند

با تــــو جان به لـب شدم !!
.
.
.
اس ام اس عاشقانه و دلتنگی  
sms asheghaneh  
.
.
.
“تنهایی” عار نیست !

اتمام حجت است به تمام قلبهای بی درو پیکری که ؛

جز به وقت تنهایی به رویت گشوده نمیشود … !!
.
.
.
اس ام اس عاشقانه و دلتنگی  
sms asheghaneh  
.
.
.
نبودَنَتـــــــ رآ ، تـــــابـــــــ می آوَرَم

 

رَفتَــטּ رآ ، تَحَمـــــّل میڪنَم

 

فَرامـــــوش شُدنَم رآ ، بــــاوَر میڪنَم

 

امّــــــآ…

 

فــــَــرآموش ڪردَنَـتــــــــــــ … دیگـَـر ..

 

ڪـــــا رِ مـــــَـטּ نــــــیست! …
.
.
.
اس ام اس عاشقانه و دلتنگی  
sms asheghaneh  
.
.
.
«پیشانی ام»

سجده گاه لب هایت؛

«چشمانم»

میعادگاه قدم هایت؛

«دستانم»

تکیه گاه خستگیهایت؛

و «قلبم»

حریم دلتنگیهایت؛

تمامی اینها،

ارزانی «نیم نگاهت»!
.
.
.
اس ام اس عاشقانه و دلتنگی  
sms asheghaneh  
.
.
.
مـ ــט لـ ـج ایـ‌ ـט פֿــیـابـ ـانے را ڪـہ از هـ ـیـچ طـ ـرف بــہ

تـ♥ــو

نـمـ ـیرســـב … בر مے آورمـ ـ
.
.
.
اس ام اس عاشقانه و دلتنگی  
sms asheghaneh  
.
.
.
یک شــب ِآروم میخــــواد … بــا آهنگــــی رومــــــانتیک…

 

چنــــد تا شمــــــع … و یک عالمــــــه تــــو…

 

که بــه دنیــــا بگـــــــم … خــــداحـــــافـــــــظ …

 

دنیــای مــن کســــی ست…

 

که در آغـــــوشش جــان میدهــــم…

 

یعنـــی « تــــــــــ♥ــــــو »
.
.
.
اس ام اس عاشقانه و دلتنگی  
sms asheghaneh  
.
.
.
اگــر ساده ای …

اگــــر راستگــویی …

اگـــر با وفایی …

اگـــر با غیرتی …

اگر یک رنگــی …

همیشه تنهایــــی …
.
.
.
اس ام اس عاشقانه و دلتنگی  
sms asheghaneh  
.
.
.
کاش بودنها را قدر بدانیم

به خـــــدا قسم

نبودنها

همین نزدیکیهاست . . . !
.
.
.
اس ام اس عاشقانه و دلتنگی  
sms asheghaneh  
.
.
.
” زیادی ” دوستت داشتم !

میدانی اشتباه از کجاست ؟!

از تو نیست !

اشتباه از ” من ” است . . .

هر جا رنجیدم به رویت نیاوردم !

” لبخند ” زدم !

فکر کردی درد نداد ، ” محکم تر ” زدی . . .