تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک عاشقانه / اس ام اس عاشقانه باحال غمگین

اس ام اس عاشقانه باحال غمگین

اس ام اس عاشقانه باحال غمگین

اولین بار نیست که گریه می کنم اما

اولین بار است که گریه آرامم نمی کند

*

*

اس ام اس عاشقانه

sms ashegane

*

*

صندلیت را کنار صندلیم بگذار

همنشینی با تو یعنی تعطیلی رسمی تمام دردها …

*

*

اس ام اس عاشقانه

sms ashegane

*

*

مدام دلت را میشکنند

سکوت میکنی

هیچی نمیگویی

حتی اخم هم نمیکنی

دلت را برمیداری و آروم میری

بعدها صدایت میکنند بی معرفت

*

*

اس ام اس عاشقانه

sms ashegane

*

*

خودم قبول دارم که کهنه شده امآنقدر کهنه که میشود

روی گرد و خاک تنم یادگاری نوشت

بنویس ولی بمان …

*

*

اس ام اس عاشقانه

sms ashegane

*

*

سپیدی موهایم را سرسری نگیر

اینجا خیلی وقت است که 

برف نباریده …

*

*

اس ام اس عاشقانه

sms ashegane

*

*
حضورم را

بر صفحه دلت تیک بزن!

من حاضرم

حتی در تمام این روزهایی که

به نظر غایب مى آیم

*

*

اس ام اس عاشقانه

sms ashegane

*

*

گفتم آهن دلى کنم چندى

ندهم دل به هیچ دلبندى

سعدى

*

*

اس ام اس عاشقانه

sms ashegane

*

*
چه ناجوان مردانه

صبور شده ام با عشقـــــت