تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک شعری / اس ام اس دوبیتی های بابا طاهر

اس ام اس دوبیتی های بابا طاهر

اس ام اس دوبیتی های بابا طاهر

عـــــزیــزان مـــوســـم جوش بهــاره
چمن پر سبزه صحرا لاله زاره
دمی فرصت غنیمت دان درین فصل
که دنیـــــای دنی بی اعتباره

*

*

اشعار و دوبیتی های بابا طاهر

sms 2 biti

*

*
 
دلا خوبـــان دل خونیــــن پســـندند
دلا خون شو که خوبان این پسندند
متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست
گروهــــی آن گروهی این پســـندند

*

*

گلچین بهترین شعرهای بابا طاهر

sms 2 biti

*

*
جدا از رویت ای ماه دل افروز
نه روز از شو شناسم نه شو از روز
وصــالت گر مـرا گردد میســر
هـــمه روزم شـــود چون عید نوروز

*

*

مجموعه آثار و اشعار بابا طاهر

sms 2 biti

*

*

یــکی درد و یــکی درمان پســـندد
یک وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران
پســندم آنچه را جانان پسـندد

*

*

گلچین دوبیتی های زیبای ادبیات فارسی

sms 2 biti

*

*

هر آنکس مال و جاهش بیشتر بی
دلــش از درد دنــیا ریشــــتر بی
اگر بر سر نهی چون خســروان تاج
به شیرین جانت آخر نیشتر بی

*

*

اشعار زیبا از شاعران نامی ایران

sms 2 biti

*

*
 
هر آنکس عاشق است از جان نترسد
یقیــــن از بند و از زنـــدان نترســـد
دل عـــاشـــــق بــود گــــرگ گرســـنـه
که گرگ از هی هی چوپان نترسد

*

*

شعر و دوبیتی های عاشقانه کوتاه

sms 2 biti

*

*

درخت غم بجانم کرده ریشه
بدرگــــــاه خدا نالــــم همـیـشــــه
رفیـــقان قدر یکدیــــگر بدانید
اجل سنگست و آدم مثل شیشه

*

*

دوبیتی و شعرهای غمگین

sms 2 biti

*

*

دلا غافل ز سبحانی چه حاصل
مطیع نفس و شیطانی چه حاصل
بــود قدر تو افـــزون از مــلایـــک
تو قــدر خـود نمیـــدانی چه حاصل

*

*

گلچین اشعار و ادبیات پارسی

sms 2 biti

*

*

خوشــا آندل کــه از خود بیخبر بــی
ندونه در ســـفر یا در حضر بی
بکوه و دشت و صحرا همچو مجنون
پی لیلی دوان با چشم تر بی

*

*

بابا طاهر همدانی اشعار

sms 2 biti

*

*

دلا راهت پر از خار و خسک بی
گــذرگــاه تـو بـــر اوج فـلـــــک بــی
شـــب تــار و بیـــابان دور منــزل
خوشا آنکس که بارش کمترک بی

*

*

اس ام اس و پیامک های شعر دوبیتی

sms 2 biti

*

*
 
خدایی که مکانش لامکان بی
صفابخــش جمــال گلــرخـان بی
پدید آرنده‌ی روز و شب و خلق
که بر هر بنده او روزی رسان بی

*

*

متن و اس ام اس شعر بابا طاهر

sms 2 biti

*

*

عزیزا کاسه‌ی چشمم ســرایت
میان هردو چشمم جای پایت
از آن ترسم که غافل پا نهی تو
نشــنید خـــار مژگــانـم بپایت

*

*

شعرهای قدیمی و زیبا از بابا طاهر

sms 2 biti

*

*

به صحرا بنگرم صــحرا ته وینم
به دریا بنگرم دریا ته وینم
بهر جا بنگرم کوه و در و دشت
نشان روی زیبای ته وینم

*

*

اس ام اس و اشعار زیبا و جدید

sms 2 biti

*

*

مرا نه سر نه ســامان آفریدن
پریشانم پریشــان آفریدند
پریشان خاطران رفتند در خاک
مرا از خاک ایشان آفریدند