تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / شعر طنز / شعر طنز گدا گنج پنهان است

شعر طنز گدا گنج پنهان است

شعر طنز گدا گنج پنهان است

شعر طنز گدا گنج پنهان است

 

شعر طنز اشعار طنز جدید

به خطّ و خال گدایان مده خزینه ی دل
هزار دوز و کلک در بساط آنان است
زباند پیچی پا تا به گچ گرفتن دست
برای جلب ترحّم ، چه اشکباران است

شعر طنز گدا گنج پنهان است

sher tanz gada ganj penhan

 


شعر طنز اشعار طنز جدید

برای او شده این کار خوب و نان آور
گَهی به کوچه ،گَهی پارک گَه خیابان است
چه شغل بهتر از این که بدون سرقفلی
ویا اجاره بها سود آن دوچندان است

 

شعر طنز گدا گنج پنهان است

sher tanz gada ganj penhan

شعر طنز اشعار طنز جدید

چه نیک گفت ظریفی :گدایی گرننگ است
ولیک شغل پراز سود وگنج ِپنهان است
برای جلب نظرها سرشک غم بارد
چو شُد به خانه ،به ریش من و تو خندان است

شعر طنز گدا گنج پنهان است

sher tanz gada ganj penhan

شعر طنز اشعار طنز جدید

کسی که آبروی خویش را معامله کرد
کجا به فکر صفت های پاک انسان است
گدای حرفه ای هرروز چاق و چلّه شود
نحیف آنکه نیازش به لقمه ای نان است

شعر طنز گدا گنج پنهان است

sher tanz gada ganj penhan

شعر طنز اشعار طنز جدید

کمک به همچو گدایی ستم به محرومین
هموکه سرخی صورت به ضرب دستان است
اگر به گفته ی «جاوید» نیک تر نگری
یقین شود که گدا همچو گنج ِ پنهان است

شعر طنز گدا گنج پنهان است

sher tanz gada ganj penhan