تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها

پیامک ها

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

مجموعه جدید از بیوگرافی های انگلیسی خاص | متن های انگلیسی برای بیو به همراه عکس

دراین قسمت از سایت تالاب مجموعه ایی از عکس های‌ انگلیسی زیبای پروفایلی و متن های‌ کوتاه خاص و خفن پسرانه و دخترانه قرار گرفته اسـت کـه مناسب بیوگرافی ایی لاکچری برای فضای مجازی شماست همراه وب سایت تالاب باشید تا در ادامه از این مطالب دیدن کنید

I’m slowly becoming the person I should have been a long time ago

کم کم دارم تبدیل بـه ان کسی می‌شوم کـه طی این سال‌ها باید می‌شدم.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

“Be strong,” I whisper to my WiFi signal

با سیگنال وای فای خودم نجوا میکنم کـه قوی باش .

متن های انگلیسی زیبا و جدید

Making every day magical

هرروز خودرا جادویی کنید.

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around me

من زنده هستم و علت ان هم این اسـت کـه آتش درون من سوزان تر از آتش اطراف من اسـت.

بیو های انگلیسی به فارسی انگیزشی

Die having memories don’t die with just dreams

با خاطراتتان بمیرید ؛ نه با رویاهایتان.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

Life is short. Live passionately

زندگی کوتاه اسـت. پرشور زندگی کن

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

Friends who slay together stay together

تنها دوستانی کـه خودشان را برای یک دیگر فدا میکنند ؛ در نهایت با یک دیگر خواهند بود.

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Live each day as if itٌs your last

هرروز چنان زندگی کن کـه گویی آخرین روز زندگی تو اسـت.

متن و بیوهای انگلیسی جدید

Take care of your body, it’s the only place you have to live

ازبدن خود مراقبت کنید . این جا تنها جایی اسـت کـه می‌توانید در ان زندگی کنید.

متن های انگلیسی خاص پسرانه

Don’t ever be afraid to shine

هرگز از درخشیده شدن نترس.

متن های انگلیسی خاص دخترانه

Going where I feel most alive

جایی می‌روم کـه در ان بیشترین احساس سرزندگی را داشته باشم.

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

than being a second rate version of somebody else

نخستین و بهترین ورژن خودت بودن ؛ یقیناً بهتر از این اسـت کـه یک ورژن دست دوم از شخص دیگر باشی.

بیو و متن های انگلیسی خاص و جدید

Your life does not get better by chance. It gets better by a change

زندگی تو شانسی درست نمیشود ؛ بلکه با یک تغییر التیام پیدا میکند.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced

زندگی مشکلی نیست کـه بخواهید برای ان راه حل پیدا کنید ؛ بلکه واقعیتی اسـت کـه باید ان را تجربه کنید.

بیو انگلیسی با ترجمه فارسی

Your life becomes a masterpiece when you learn to master peace

زندگی ات بـه یک شاهکار تبدیل می‌شود ؛ وقتی کـه یاد بگیری چگونه آرامش زندگی ات را مدیریت کنی.

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

It won’t always be easy, but always try to do what’s right

شاید راحت نباشد اما باید همیشه سعی کنید کـه درست ترین کار را انجام بدهید.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

A warrior in a world of worriers

مبارزی در جهان نگرانی ها

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

LOVE is like WAR

Easy to star

Difficult to end

Impossible to forget

عشق مانند جنگ اسـت

شروع ان آسانه

خاتمه دادن بـه ان مشکله

فراموش کردنش غیر ممکنه

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

Time is precious, waste it wisely

زمان ارزشمند اسـت ؛ پس ان را هوشمندانه خرج کن.

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

The best of me is yet to come

بهترین ورژن من در دست ساخت اسـت.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

It wasn’t always easy but it’s worth it

هیچوقت راحت نبود اما ارزشش را داشت.

بیو انگلیسی با ترجمه فارسی

Do you know what I like about people? Their dogs

آیا می‌دانید چه چیزهایی را در انسانها دوست دارم ؟ سگ هایشان را.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

My mission in life is not merely to survive but thrive

ماموریت من در زندگی زنده ماندن نیست ؛ بلکه زندگی کردن اسـت.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

As free as the ocean

بـه رهایی اقیانوس. …

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

There is beauty in simplicity

زیبایی در سادگیست. ..

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

Optimism is contagious

خوشبینی مسری اسـت.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

Nothing is eternal

هیچ چیز ابدی نیست…

بیو انگلیسی با ترجمه فارسی

Daydreamer, night thinker

رویا پرداز متفکر شب ..

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

Dream Big

رویای بزرگ داشته باش.

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Just keep moving

فقط ادامه بده…

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

A camera in hand

دوربین بـه دست …

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

To travel is to live

سفر تو زندگی اسـت.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

Everything has beauty but not everyone can see

همه ی چیز زیبایی خودش را دارد اما همه ی کس نمی‌توانند ان را بفهمند.

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeks

گاهی اوقات خاطرات از چشم هایم پنهانی بیرون می‌آیند و از گونه هایم فرو می ریزند.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

Remember to always be yourself

بـه خودت یادآوری کن کـه همیشه خودت باشی.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

If I cannot do great things, I can do small things in a great way

اگر نتوانم کارهای بزرگ انجام بدهم اما میتوانم چیزهای کوچک را عالی انجام دهم.

بیو انگلیسی با ترجمه فارسی

The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot

خبر بد این‌که زمان پرواز می‌کند اما خبر خوب این‌که شـما یک خلبان حرفه ای هستید.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory

گاهی اوقات ارزش یک لحظه را نمیدانید ؛ تا زمانی کـه بـه یک خاطره تبدیل شوند.

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

We have nothing to fear but fear itself

از هیچ چیز نباید ترسید ؛ جز ترس.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

In a world full of trends I want to remain a classic

در جهان پر از مد و زیبایی ؛ می‌خواهم کلاسیک باقی بمانم.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

Chocolate never asks me any questions, chocolate understands me

شکلات هیچوقت از من سوال نمی پرسد، فقط مرا درک میکند.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

Recovering from donuts addiction

در حال ریکاوری بعد ؛ از اعتیاد بـه دونات.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

Words cannot express my love and passion for fridays

هیچ کلمه ای نمی‌تواند عشق و احساس من نسبت بـه جمعه ها را نشان دهد.

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

The hardest thing I ever tried is being normal

سخت ترین چیزی کـه سعی کردم ان را امتحان کنم ؛ نرمال بودن بود.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

Life is short… smile while you still have teeth

زندگی کوتاه اسـت، تا زمانی کـه دندان در دهان داری لبخند بزن.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

Creativity solves everything

خلاقیت حلال همه ی چیز اسـت.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

Spreading Smiles

لبخندت را بین اطرافیانت پخش کن.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

My hobbies are breakfast, lunch, and dinner

سرگرمی های‌ من :صبحانه، ناهار و شام هستند.

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

I’m here to avoid friends on Facebook

بـه این جا آمدم تا فقط از دوستانم در فیس بوک دور باشم.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

Go the extra mile, it’s never crowded

چند قدم اضافه تر بردار . جلوتر شلوغ نیست.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

Escaping the ordinary

در حال فرار از چیزهای معمولی و روزمرگی ها.

•••

Continuously traveling with my mind. My body sometimes joins

مدام در حال سفر کردن در ذهنم هستم ؛ گاهی اوقات جسمم نیز با من همراه می‌شود.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

Better to see something once than hear about it a thousand times

این‌که دریک کاری بهتر عمل کنی ؛ بهتر از این اسـت کـه فقط صدها هزار بار راجع بـه ان بشنوی.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

Never. Stop. Exploring

هرگز دست از کشف کردن برندار.

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

You can’t buy happiness but you can buy a plane ticket, and that’s kind of the same thing

نمی‌توانی خوشبختی را بخری اما با خرید یک بلیت هواپیما تقریبا همان کار را انجام داده ای.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

All you need to know is that it’s possible

تنها چیزی کـه باید بدانی این اسـت کـه هیچ چیز غیر ممکن نیست.

•••

Remember that happiness is a way of travel, not a destination

خوشبختی یک مسیر می باشد، نه یک مقصد.

بیو انگلیسی با ترجمه فارسی

Jobs fill your pocket but adventures fill your soul

مشاغل جیب شـما را پر میکنند و سفرها روح شـما را.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

If you think adventures are dangerous, try routine:it’s lethal

اگر فکر می‌کنی کـه سفر کردن خطرناک اسـت ؛ پس بـه زندگی روتین خود ادامه بده کـه یقیناً کشنده خواهد بود.

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

We are born to be real, not perfect

همه ی ما برای واقعی بودن متولد شدیم ؛ نه عالی بودن.

بیوهای انگلیسی با ترجمه فارسی

Turning my dreams into my vision and my vision into reality

در حال تبدیل رویاها بـه دیدگاهم و تبدیل دیدگاهم بـه واقعیت.

متن های انگلیسی زیبا و جدید

Believing in making the impossible possible

باور کنید کـه می‌توانید غیر ممکن را بـه ممکن تبدیل کنید.

بیو انگلیسی | متن های انگلیسی پسرانه

I’m not perfect but stories are always better with a touch of imperfection, right

من عالی نیستم اما داستان ها همیشه با افراد معمولی بهتر پیش میروند.

بیوهای انگلیسی جدید و خفن + متن های انگلیسی دخترانه

«Leaving a bit of sparkle everywhere I go «Yes I do carry glitter in my pockets

از هر جا کـه گذر می‌کنم ؛ درخششی از خودم بـه جا می‌گذارم «بله. داخل جیب هایم اکلیل دارم»

بیوهای انگلیسی زیبا | متن های انگلیسی با ترجمه

Strong women rule the world

زنان نیرومند برای جهان قانون وضع میکنند.

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

I’m a woman with ambition and a heart of gold

زنی بلندپرواز هستم، با قلبی از جنس طلا.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

I shine from within so no one can dim my light

من از درون درخشانم ؛ پس هیچکس نمیتواند نور من را خاموش کند.

بیوهای انگلیسی با ترجمه فارسی + متن های انگلیسی

Doing all things with kindness

انجام هر کاری با مهربانی ممکن خواهد بود.

بیوهای انگلیسی زیبا | متن های انگلیسی خفن

My standards are high. Just like my heels

استاندارد های‌ من مانند پاشنه کفش هایم بسیار بلند اسـت.

بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی

Just like my eyeliner, I always wing it

مانند خط چشمم دنباله دار هستم.

بیوهای انگلیسی جدید + متن های انگلیسی

Nice guys do invite you lunch

مردان ایده آل شـما را بـه صرف ناهار دعوت می‌کنند.

بیوهای انگلیسی جدید با ترجمه

Simplicity is the key to happiness

سادگی کلید خوشبختی اسـت.

بیوهای انگلیسی جدید خفن | متن های انگلیسی زیبا

Slowing Down

در حال کم کردن سرعت.

نوشته بیو انگلیسی خاص | بیو انگلیسی خفن | متن های کوتاه انگلیسی برای بیوگرافی اولین بار در تالاب. پدیدار شد.

بیوگرافی دپ و غمگین | متن غمگین | تکست های فاز سنگین | بیو دپ

متن و تکست های دپ + بیو های غمگین و دپ + عکس های غمگین

دراین مطلب از سایت تالاب تکست هایی فاز سنگین و دپ بـه همراه عکس پروفایل های‌ دپ جدید قرار گرفته شده اسـت متن و بیوهای غمگین و دپ برای مودتان زمان هایی کـه حوصله ندارید می توانید از آنها برای بیو های‌ اینستاگرام یا تلگرام و قرار دادن در وضعیت واتساپ استفاده کنید همراه ما بمانید تا از آن ها استفاده کنید.

Thanks for breaking my heart
مرسی کـه قلبمو شکستی !

→متن و بیو های غمگین←

خدایا فکر کنم سرنوشت منو وسط میدون شهر نوشتی ؛
بس کـه هرکی بـه من رسید منو دور زد …

→بیو های غمگین و دپ←

انتظار
زیباترین نقاشی دنیاست
وقتی حاصل تصویرش
تو باشی …

→متن و بیو های غمگین←

بیوگرافی دپ و غمگین | متن غمگین | تکست های فاز سنگین | بیو دپ

خدایا ته نشین شد آرزوهایم ؛ کمی هم بزن زندگی ام را

→متن غمگین و دپ جدید ←

غمگینم، چونان پیرزنی کـه آخرین سربازی کـه از جنگ بر میگردد پسرش نیست …
تکرار مسواک زدن در همه ی شب ها ؛ دندانها را سفید می کند
و تکرار خاطرات در همه ی شب ها ؛
موها را

→متن و بیو های غمگین←

بـه خداحافظی تلخ تو قسم، نشد
کـه تو رفتی و دلم ثانیه‌ ای بند نشد
با چراغی همه ی‌ جا
گشتم و گشتم در شهر
هیچ کس، هیچ کس این جا بـه تو مانند نشد

→بیو های غمگین و دپ←

نفس کشیدن کـه زندگی کردن نیست!🖤✨

→متن و بیو های غمگین←

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ” ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

→بیو های غمگین و دپ←

سرگرمی ام شده گرفتن فال حافظ و من خسته از جواب های‌ تکراری :
“غم تمام میشود”
“غصه نخور”
“مشکلات حل میشود ”
و …
دلم می‌گیرد ؛ چرا حافظ نمیداند بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی ؟!

→متن و بیو های غمگین←

بیوگرافی دپ و غمگین | متن غمگین | تکست های فاز سنگین | بیو دپ

استخوان هایم را بـه دانشمندان بسپارید …
شاید بفهمند نه یخبندانی بود نه بیماری مهلکی !
من از دوری تو منقرض شدم …

→بیو های غمگین و دپ←

چقدر عبرت دراین عروسک هاست، و ما از عروسک کمتریم …
ان ها مرده بودند و زندگی میکردند، ما زندگی می‌کنیم و مرده ایم …

→متن و بیو های غمگین←

ما دو پیراهن بودیم
بر یک بند… یکی را باد برد
دیگری را باران هرروز
خیس می کند……

→بیو های غمگین و دپ←

دلم شکسته ست و
هیچ کس دردم را نمی‌داند
آه از این غم کـه با من
می سوزد و می سازد

→متن و بیو های غمگین←

سرد کـه باشی مایوس می‌شوی از آدمها حتی از خودت سرد کـه باشی کلافه می شوی از تمام این درد های‌ سرد

→بیو های غمگین و دپ←

زندگی ؛ ساعتی شنی ست
گاه لازم اسـت زیر و رو شود !

→متن و بیو های غمگین←

بیوگرافی دپ و غمگین | متن غمگین | تکست های فاز سنگین | بیو دپ

ما زیاران چشم یاری داشتیم
خود نادرست بود انچه می پنداشتیم

→بیو های غمگین و دپ←

زندگیم بودی؛ وقتی سرگرمی ات بودم …

آخر قصه ی عشق ما را همان اول لو دادند
همان جایی کـه گفتند : یکی بود … یکی نبود …

→متن و بیو های غمگین←

من هیچ وقت هیچ چهره ای رو فراموش نمی‌کنم
اما در مورد تو …
خوشحال می شم کـه استثنا قائل بشم!

→بیو های غمگین و دپ←

مثل سیگار نصفه افتادم
در جهانی کـه پمپ بنزین بود…

→متن و بیو های غمگین←

بیوگرافی دپ و غمگین | متن غمگین | تکست های فاز سنگین | بیو دپ

تیغ هست رگ هست جرات هم هست اما خوب مـــــادر هم هست…. «:

→بیو های غمگین و دپ←

بالاتر از سیاهی هم “رنگ” هست …
مثل رنگ این روزهای من !

→متن و بیو های غمگین←

این روز ها از کنار من کـه میگذری احتیاط کن
هزاران کارگر درمن مشغول کارند
روحیه ام در دست تعویض اسـت!

→بیو های غمگین و دپ←

دَر حال مَرگ ████████▓99%

→متن و بیو های غمگین←

بیوگرافی دپ و غمگین | متن غمگین | تکست های فاز سنگین | بیو دپ

لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تکرار می کــنـــد…
اصـــلا برایش مهم نیست،کـــه در وجودت…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

→بیو های غمگین و دپ←

مــــــرا کــه هیــچ مقصـــدی بــه نامـــــم ..
و هیــــچ چشمــــی در انتظــــارمـ نیسـت را ! ببخشیـد !
کــه بـا بـودنـــمـ تـــــرافیـک کــــــرده امـ !!

→متن و بیو های غمگین←

دنیا اونقدر کوچیکه کـه آدمایی رو کـه ازشون متنفری هرروز می‌بینی
ولی اونقدر بزرگه کـه اونی کـه دلت می خواد رو هیچ وقت نمی بینی …

→بیو های غمگین و دپ←

اینروزها تلخ می گذرد ؛ دستم می لرزد از توصیفش
همین بس کـه :
نفس کشیدنم دراین مرگِ تدریجی، مثل خودکشی اسـت
با تیغِ کُند
یه وقتایی دلت میخواد
یکی از پشت سر چشماتو بگیره و ازت بپرسه :
اگه گفتی من کی ام ؟
تو هم دستاشو بگیری و بگی:
هر کی هستی فقط بمون…

→متن و بیو های غمگین←

یه وقتایی هست
نه گریه کردن آرومت میکنه نه نفس عمیق
نه یه لیوان آب سرد نه داد زدن
ﻳﻪ ﻭﻗﺘﺎﻳــــــــی ﻫﺴـــــﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ نیاز داری
برای همیشه نباشی ﻫﻤﻴﻦ ….!!

→بیو های غمگین و دپ←

اونے ڪ از همهـ ارومـ تره بدونـ از همهـ داغونـ ترح🖤😔

→متن و بیو های غمگین←

بیوگرافی دپ و غمگین | متن غمگین | تکست های فاز سنگین | بیو دپ

عجب تـلـخ بود
شیرینی دروغ عاشق بودنش …

→بیو های غمگین و دپ←

Tears are words the heart can’t say
اشک ها کلماتی هستند کـه قلب نمی‌تواند بگوید!

→متن و بیو های غمگین←

از یه جایی بـه بعد دیگه بزرگ نمیشی ؛ پیر میشی
از یه جایی بـه بعد دیگه خسته نمیشی ؛ می بُری
از یه جایی بـه بعد هم دیگه تکراری نیستی ؛ زیادی‌ هستی . . .

→بیو های غمگین و دپ←

I miss you like the sun misses the stars each morning
دلتنگتم مثل خورشید کـه هر صبح دلش برای ستاره ها تنگ می شه!

→متن و بیو های غمگین←

بـه خـــــــدا
” دل ” آلزایمــــــــر نمی‌گیرد !
بفهمید آدم ها . . .

→بیو های غمگین و دپ←

هــر کــس از ایــن دنـیــا چـیـزی بـرمـیـدارد …
من امـا فـقـطـ ؛
دسـتـــ بــرمــیــدارمــ !

→متن و بیو های غمگین←

اَز‌اینـِکہ‌وَسـط‌خَنـده‌هامِـ‌بُغـض‌کنَـم‌متـنَفرم🖤🕷

→بیو های غمگین و دپ←

من مرده ام … بـه نسیم خاطره ای ؛ گاهی تکانی می خورم … همین

→متن و بیو های غمگین←

بیوگرافی دپ و غمگین | متن غمگین | تکست های فاز سنگین | بیو دپ

ای آنکه دوست دارمت اما ندارمت
بر سینه میفشارمت اما ندارمت

ای آسمان من کـه سراسر ستاره ای
تا صبح میشمارمت اما ندارمت

در عالم خیال خودم چون چراغ اشک
بر دیده می گذارمت اما ندارمت

میخواهم ای درخت بهشتی، درخت جان
در باغ دل بکارمت اما ندارمت

می‌خواهم ای شکوفه ترین مثل چتر گل
بر سر نگاه دارمت اما ندارمت

→متن و بیو های غمگین←

صندوق صدقات نیست دل من
کـه گاهی سکه ای محبت در ان بیندازید
و پیش خدای دلت فخر بفروشی کـه مستحقی را شاد کرده ای . . .

→بیو های غمگین و دپ←

میخوام جوری بخوابم کـه برا بیدار شدنم گریه کنین 🙂

→متن و بیو های غمگین←

خاطرات آدم مثل یه تیغ کند میمونه کـه رو رگت می کشی!
نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه

→بیو های غمگین و دپ←

ﺗﻨﻬﺎ کسی کـه ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺑﻬﻢ ﭘﺎ ﺩﺍﺩ غم ﺑﻮﺩ
ﺍﻻﻧﻢ ﺗﺮﻳﭗ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﻢ …

→متن و بیو های غمگین←

بیوگرافی دپ و غمگین | متن غمگین | تکست های فاز سنگین | بیو دپ

بـه من گفت برو گورِت رو گم کن …
و حالا هرروز با گریه بـه دنبال قبر من می‌گردد !
کاش آرام پیش خودت و زیر زبانی میگفتی :
“زبانم لال !”

→بیو های غمگین و دپ←

یـه حـس بـی حسـی نسبـت بـه هـر حسـی/:

→متن و بیو های غمگین←

باران کـه می بارد
دلم برایت تنگ تر می‌شود
راه می افتم
بدون چتر، من بغض میکنم، آسمان گریه

→بیو های غمگین و دپ←

من کـه بـه هیچ دردی نمی خورم …
این دردها هستند کـه چپ و راست بـه من می‌خورند …

→متن و بیو های غمگین←

بیوگرافی دپ و غمگین | متن غمگین | تکست های فاز سنگین | بیو دپ

همه ی می میریم. همه ی می میرند، هر کدام بـه شکلی، هر کدام وقتی موقعش برسد. من مرگ را مسیری در امتداد زندگی میدانم،انتظارش را نمیکشم ولی می‌دانم آخر خط همین اسـت و خاطرجمعی دارم وقتش کـه رسید از ان نمی‌ترسم. اما باید اعتراف کنم وقتی بـه نبودن فکر می‌کنم، ذهنم درگیر بودن آنهایی می‌شود کـه بعد از من می‌مانند.

وقتی بدون من بـه خانه برمیگردند. وقتی روی میز کتابها و نوشته ها و عینکم را میبینند. وقتی سازهایم را در اتاق کارم در انتظار نواخته شدن پیدا می‌کنند. وقتی بـه گلدانهای هشت ساله ارکیده ام آب میدهند و بـه نظرشان می‌رسد کـه ناگهان می‌توانند عطر همیشگی ام را استشمام کنند. وقتی خانه را پر از حضور من و خالی از وجود من می‌یابند.

نوشته بیوگرافی دپ و غمگین | متن غمگین | تکست های فاز سنگین | بیو دپ اولین بار در تالاب. پدیدار شد.

پیام عاشقانه و محبت آمیز

پیام عاشقانه

پیام عاشقانه زیبا

دوست داشتنت هوس نیست
که باشد و نباشد
نفس است
تا باشم و باشی …

*****
پیام عاشقانه برای همسر

*****

خون گرمی
در رگ های سردم
مــی دواند
آغوش صبح تو

*****

خداوند همه چيز راجفت آفريد
جز دماغ و دهن و قلب
چرا:
چون بايد براى خودت
يک هم نفس
يک هم زبان
و يک هم دل پيداکنی
کسی که برایت آرامش بیاورد
مستحق ستایش است
زندگیتان مملو از عشق

*****

برای گم شدن همیشه نباید توی کوچه پس کوچه‌های غربت باشی ، گاهی وقت‌ها توی اتاقِ خودت ، میانِ تک تکِ خاطراتت گم میشی ! اون وقت باید خیلی به عقب برگردی تا خودت را پیدا کنی ، خیلی

*****

پیام عاشقانه کوتاه

*****

جان دوباره میدهی بمن
بسانِ گلی کوچک
که از میان سنگ ها
دوباره متولد می‌شود …

*****

صبح یعنے بتپد قلبِ عزیزت با تو مثل
ڪوهے ڪہ بہ خورشید دلش پابند است…

*****
پیام عاشقانه
*****

ﻋﻤیــــﻖ ﺗــــﺮین ﺯﺧـــﻢ ﻫﺎﯼ
ﺩﻟــــﻢ یــــــﺎﺩﮔـــــﺍﺭﯼ
ﻋــــﺰیز ﺗﺮین آﺩﻡ ﺯﻧـــﺪﮔیمه
ﻫﻤـــــﻮﻥ ﮐﻪ یه ﺗﺎﺭ
ﻣﻮیش ﺑــــــﺮﺍﺑــــــﺮ
ﺑـــــﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﻧیـــــــﺎ ﺑـــﺮﺍﻡ

********

در دو چشمِ تو نشستم
به تماشایِ خودم
که مگر حالِ مرا
چشمِ تو تصویر کند…

*****

سخت ترین کار دنیا …
دل کندن از کسی است که …
عمری را صرفِ دل بستنش کردی…

******
پیام عاشقانه کوتاه
******

من می گویم دوسـتت دارم
«تــو» عیـارش را
در آغـوشـم محک بزن…!

******
پیام عاشقانه زیبا
******

یکی ازبهترین هدایایی که میتوانید به کسی بدهید،
این است که بخاطر اینکه بخشی اززندگی شماست،
از او تشکر کنید !

******

در دنیای من
یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه ی دوست داشتنِ تو
تجربه کنم …

*****
پیام خیلی قشنگ عاشقانه
*****

لمسِ قشنگی‌ ست واژه‌یِ “خوشبختی”…
و من خوشبخت‌ ترینم با تو!
همین که قلبم به شوقِ تو میتپد،
همین که میدانم دوستم داری،
برایم کافیست…!

*****
پیام عاطفی برای دوست

*****

بعضی وقت ها کسی هست
بدون آنکه تورا در آغوش بگیرد
یا حتی تورا ببیند
یا دستانت را در دست بگیرد
فقط با کلامش
میتواند بوسه باران کند قلبت را.‌‌‌..

*****
پیام مهر و محبت

*****

سحر خیز تر از من عشقِ تو است …
که هر صبح زودتر از من بیدار می‌شود ،
و تا آخرِ شب چشم روی هم نمیگذارد !

اس ام اس تبریک تولد فروردین ماه

اس ام اس تبریک تولد فروردین

اس ام اس تبریک تولد فروردین

تقدیم به تنها بهانه زندگیم
تولدت رابا افتخار به داشتنت پیشاپیش تبریک میگویم

******

اس ام اس تبریک تولد فروردین

******

می گویند آغاز نو شدن آغاز تازه شدن بهار است اما برای من روز میلاد تو سر آغاز فصلی دگر از زندگیست تولدت مبارک

******

اس ام اس تبریک تولد

*******

تقدیم به مبدا تمامی وجودم «…» جان ، سال روز تنفس دوباره مبارک

******

متن زیبای تبریک تولد فروردینی ها

******

برای روز تولد تو ۲ شاخه گل می خرم۱ شاخه گل طبیعی یک شاخه گل مصنوعی
و روی شاخه گل مصنوعی می نویسم تا پر پر شدن این گل دوستت دارم
تولدت مبارک

«…»عزیزم ، تولدت آغاز تمام خوبی هاست «…»مهر ، روز تولدت مبارک . . .

*******

پیام تبریک تولد فروردین

*******

باور کن ماههاست زیباترین جملات را برای امروز کنارمی گذارم، امشب اما همه ی جملات فرار کرده اند، همین طور بی وزن و بی هوا آمدم بگویم

تولدت مبارک.

******

اس ام اس تبریک تولد فروردین

*******

این هم برای کسیکه هیچوقت نتونستی کنارش باشی

امید سال های از دست رفته ام ، امید روزهای بی کسی ام

تولدت هر سال بی تو آغازی است برای عاشق تر ماندنم ، بی تو اما در دلم

با تو بودن را جشن میگیرم و ساده میگویم : حس بودن دوباره ات مبارک . . .

*******

متن تبریک تولد فروردین

*******

روز میلاد توست و من همان‌ گونه در آرزوی لحظه اي هستم که دستانت را بگیرم در چشمانت خیره شوم
تو را در آغوشم بفشارم و با عشق بگویم تولدت مبارک

******

تولدت مبارک فروردین ماهی

******

عزیزم در پناه مهربانی ات جوانه زدم و با نسیم صداقتت به بار نشستم

و معنا و مفهوم زندگی را در با تو بودن یافتم ، بهترین بهانه زندگیم ،

یک دنیا عشق و محبت خالصانه مرا به مناسبت روز تولدت پذیرا باش . . .

******

اس ام اس تبریک تولد زیبا

******

زادروزت شیرین، پرعشق و نورآفرین باد.

قهقهه هایي آسمانی و آرامش زلال زندگی را برایت آرزو دارم . . .

******

متن تبریک تولد فرودین ماهی

******

عزیزم امروز ، روز تولدت رو اول به تو و خودم تبریک میگم و جشن میگیرم

و دوم به فرشته ها تسلیت میگم ! چون امروز سال روز جدایی رو با اشک سر میکنن

ودر آخر به تقدیرم آفرین میگویم که من رو با تو پیوند زد . . .

بهترین موزیک زندگی من تپش قلب توست
و قشنگ ترین روزم روز شکفتنت.
تولدت مبارک

******

اس ام اس تبریک تولد زیبا

******

عزیزم روز تولدت رابا آسمانی پر از ستاره هاي‌ چشمک زن

با دشتی پر از شقایق ها و با آرزوی موفقیت برای تو

به تو تبریک میگویم . . . گل من تولدت مبارک