تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک زيبا / پیامک زیبا عاشقانه

پیامک زیبا عاشقانه

بانو…!

واژها میایند و میروند…!

تنها دلتنگی توست که پای ثابت همه نوشتهای من است…!!!

 

پیامک زیبا عاشقانه

payamak ziba asheghaneh

 

هیچوقت باکسی که دوسش داری طولانی قهر نکنچون:بی تو زندگی کردن و یاد میگیره!

پیامک زیبا عاشقانه

payamak ziba asheghaneh

 

دستم بگیردارم به یادتمی افتم

 

پیامک زیبا عاشقانه

payamak ziba asheghaneh

 

آنقدر نیامدیکه از چهره ام بهار برگ به برگ ریختپاییز شده ام! دیگر نیاآشفته میشود خوابهای رنگی ام…..

 

پیامک زیبا عاشقانه

payamak ziba asheghaneh

 

چه ساده لوح اند آنان که می پندارندعکس تو را به دیوار های خانه ام آویخته ام ،و نمی دانند که من دیوار های خانه ام رابه عکس تو آویخته ام…..

 

پیامک زیبا عاشقانه

payamak ziba asheghaneh

 

نیستی ومرا ول کرده ای به امان خدا….!

خدا هم مگر امان می دهد…

.!نشانه ام گرفته وهی برایم نشانه می فرستد


پیامک زیبا عاشقانه

payamak ziba asheghaneh

 

باید خودم را جمع کنمبگذارم توى ساکتتو همیشه موقع رفتنمن را فراموش مى کنى…

 

پیامک زیبا عاشقانه

payamak ziba asheghaneh

 

راستى هیچ مى دانى من در غیبت پر سوال توچقدر ترانه سرودم چقدر ستاره نشاندم چقدر نامه نوشتم که حتى یکى خط ساده هم به مقصد نرسید ؟

رسید ، اما وقتىکه دیگر هیچ کسى در خاموشى خانه خواب بازآمدن مسافر خویش را نمى دید

 

پیامک زیبا عاشقانه

payamak ziba asheghaneh

 

ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺗﻮﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪﻡ !

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺳﻨﺠﻢﺣﺘﯽ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ !…

پیامک زیبا عاشقانه

payamak ziba asheghaneh