تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک موضوعي / پیامک تیکه دار / پیامک تیکه دار جدید بهمن 93

پیامک تیکه دار جدید بهمن 93

پیامک تیکه دار جدید بهمن 93

من آرمین نیستم که بگم:

اگه دیگه نداری روم هیچ میلی

اگه منو نمیخوای نداره عیبی

من میگم:

اگه دیگه نداری روم هیچ میلی

اگه منو نمیخوای بدرک هرررررررری

.
.

پیامک تیکه دار 

sms tike dar

.

.

به بعضیا باید گفت

شـاخ بـودنت تـو دنیـای مجـازی

مثـه پـولـدار بـودن تـو GTA میـمونـه !!

.
.

پیامک تیکه دار 

sms tike dar

.

.

من دیگر از فراموش شدن هراسی ندارم …

از ماندنم در ذهن تو …

همین برایم کافیست که تو سعی میکنی مرا فراموش کنی !!

پس سعی کن

شاید روزی موفق شوی …!

.
.

پیامک تیکه دار 

sms tike dar

.

.

اگر افتخارت دل شکستن است !!

به عزیزانت بگو اسپند دود کنند …

این بار افتخار که نه …

حماسه آفریدی !!

.
.

پیامک تیکه دار 

sms tike dar

.

.

سگ : عقل نداره ، شعور نداره , فکر نداره ولی:

اگه بفهمه دوسش داری رام میشه

حتی اگه هارترین سگ باشه …

آدم : عقل داره , شعورداره , فکر داره ، ولی:

اگه بفهمه دوسش داری هار میشه

حتی اگه رام ترین آدم روی زمین باشه …!

.
.

پیامک تیکه دار 

sms tike dar

.

.

عشق او شوخی زیبایی بود که خداوند با قلب من کرد …

 زیبا بود اما شوخی بود … حالا … او بی تقصیر است !!

 خدای او هم بی تقصیر است …

من تاوان اشتباه خود را پس میدهم !!

.
.

پیامک تیکه دار 

sms tike dar

.

.

هــی لــعــنــتــی !!

وقتی حس کردی داری از من سرد میشی

حواست باشه من همونی بودم که به زندگیت گرما دادم …

یادت هست؟؟؟

.
.

پیامک تیکه دار 

sms tike dar

.

.

ﻣﻐــــــــﺮﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘـــــﻢ … √

ﻓﻘﻂ ﺩﻧﯿــــــﺎ ﺑﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ↓

ﺗـــــــﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎﺩ ~

ﺑﯽتوﺟــــــــﻬﯽ ﻣﯿــــــﺎﺭﻩ

با هرکسی گرم ﻧﻤﯿﮕﯿرم

ﺟـــﻨـــﺒــﻪ نداﺭﻥ ﺗﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ …

ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ” ﺑــَـــﺪ ” ﺑﺎﺷﯽ … !!

ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺪﻭﻧﻦ ” ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ” ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺴﺖ … !!

ﻣــَــﺮﺍﻣﻪ .. ﻣــَــﻌﺮﻓﺘﻪ

.
.

پیامک تیکه دار 

sms tike dar

.

.

ﻭَﻗﺘـــﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﯾِﮑــــﯽ ﻣِﺜـــﻞ ﻧﻮﮎ ﭘﺮﮔــــﺎﺭ

♥ ﻫََﻤﻪ ﺟـــﻮﺭﻩ ﭘـــﺎﺕ ﺛﺎﺑِﺖ ﻭﺍﯾﺴـــﺎﺩﻩ ♥

ﻫَﺮﻃـــﻮﺭ ﺑِﭽﺮﺧــــﯽ ، ﺑِﮑِﺸــــﯽ ﺗِﮑﻮﻥ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ

ﺗﻮﺍﻡ ﺩﻭﺭِﺵ ﺑﮕــــﺮﺩ

ﺩﻭﺭِﺵ ﻧـــــــﺰَﻥ

.
.

پیامک تیکه دار 

sms tike dar

.

.

بـرای آدمـا بـایـد مـثـل قـسـمـتِ ســـــردِ بـالـش بـاشـی !

آدمـا سـرد بـاشـی دوسـِت دارن …

گــــرم بـاشـی مـیـگـیـرن مـی پـیچـونـنـت …

.
.

پیامک تیکه دار 

sms tike dar

.

.

دخترک بعد از اولین هم آغوشی زن شد

هی پسر …

تو بعد از چند هم آغوشی ” مـَــــــــــرد ” خواهی شد ؟

.
.

پیامک تیکه دار 

sms tike dar

.

.

عزیزم … به { مارک } لباست نناز …

 به { مارک } نیس که … به ذات آدمه …

وگرنه { گاو } لباسش صد در صد چرم خالصه …

.
.

پیامک تیکه دار 

sms tike dar

.

.

آهویی که به کفتار چشمک بزنه

لیاقت نداره سایه ی “شیــــر” رو سرش باشه …!!

.
.

پیامک تیکه دار 

sms tike dar

.

.

درسته ما خـــوب نیستیم

ولی مثل بعضیا لجن تو جـــــوب نیستیم !!

.
.

پیامک تیکه دار 

sms tike dar

.

.

بـَـعـضِــی هـــآ مـِـیــتـُـونـَـن خُــودِشُــونُــو گـــآو فَــرض کُـــنَــن …

اَمّــآ نِــمــیــتُـــونَــن دِلِ مـــآ رُو طَـوِیــلــه فَـــرض کُـــنَـــن …