تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / پـَـ نـَـ پـَـ / پیامک پ ن پ جدید خنده دار

پیامک پ ن پ جدید خنده دار

پیامک پ ن پ جدید خنده دار

پیامک پ ن پ جدید خنده دار

مرغ و از فریزر در آوردم میگه می خوای غذا درست کنی ؟!
پـَـَـ نَ پـَـَــــ خانوادش اومدن از سردخونه میخوان ببرن خاکش کنن !


***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****
به یارو میگم حاجی, بزن تو دنده من هول میدم روشن شه.
میگه بزنم ۲ ؟ پَـــ نَ پَـــ بزن ۳فوتبال داره !

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


اس ام اس پ ن پ
رفتم مرغ فروشی به فروشنده میگم بال دارین،
میگه بال مرغ؟
پـَـَـ نَ پـَـَــــ بال هواپیما، چندتا کوچه پایین تر سقوط کردیم میخوام درستش کنم !

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


اس ام اس جدید پـ نه پـ
پدربزرگم فوت کرده تو قبرستونیم دوستم زنگ زده میگه کجایی؟
میگم بهشت زهرا ! میگه واسه چی ؟ میگم واسه پدر بزرگم.
میگه اِ ؟ فوت کرده ؟ میگم پـَـــ نَ پـَـــــ تمرینی اومدیم مانور !

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


پیامک په نه په
مامانم سفره پهن کرده بود ,بهش گفتم میخوای شام بیاری؟
گفت: پـَــــــــ نَ پَـــــــــ میخوام گلای سفره رو اب بدم !

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


دوستم تو خونه خوابیده بود داداشم ازراه اومده میگه خوابه؟
میگم پَـــ نَ پَـــ رفته رو اسکرین سیور لگد بزنی روشن میشه!

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


اس ام اس په نه په
سر سفره عقد ، حاج آقا: آیا بنده وکیلم ؟
عروس: پـَـ نـَـ پـَـ متهمی !

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


اس ام اس پ ن پ
به معلممون میگم آقا اجازه هست بریم دستشویی ؟!!! میگه واجبه ؟!
پ ن پس مستحبه !!

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


همسایمون عروسی داشتن
دوستم خونمون بود هی سروصداشون میومد.دوستم گفت عروسیه؟
پـَـ نـَـ پـَـ همسایمون سرخ پوسته مراسم خاص خودشونه !

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


رفیقم اومده خونمون! وضو گرفته میخواد نماز بخونه!می پرسه قبله کدوم طرفه؟!
میگم:میخوای نماز بخونی؟! میگه: پـَـ نـَـ پـَـ میخوام دیش ماهوارتو تنظیم کنم!

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


رفتم درمونگاه , منشیه میگه : مریض شمایید؟
گفتم پَــــ نَ پَــــ من میکروبم ,اومدم خودمو معرفی کنم!

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


رفتم رستوران یارو میگه غذا میل دارید قربان؟
پ نه پ اومدم ببینم اینجا حقوق خوبه؟از کارت راضی هستی یا نه !

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


داشتم میرفتم باشگاه وسط راه یادم اومد یه چیزی رو یادم رفته،
برگشتم خونه.در زدم داداشم در رو بازکرده با تعجب میپرسه
قاسم تویی؟!!!نرفتی باشگاه؟
میگم:پَــــ نَ پَــــ قاسم رسید من دیلیوریشم…

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


به دوستم میگم فهمیدی مریم جدا شد؟؟؟
میگه از شوهرش؟؟؟؟؟ پـَــ نَ پـَـــ چسبیده بود
کف ماهیتابه کفگیر زدم جدا شد… !

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


با دوستم رفتیم باغ وحش،جلوی قفسِ شیروایسادیم.
دوستم میگه:شیرِ؟ میگم:پَــــ نَپَــــ… گربه اس باباش
مرده ریش گذاشته!

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


تو اتاق عمل نوزاد تازه به دنیا اومده به دستیار میگم چاقو رو بده
میگه میخوای بند نافو ببری؟ پـَـَـ نَ پـَـَــــ میخوام رقص چاقو کنم
از مامان بچه شاباش بگیرم!!

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


بعد از چند ساعت عمل بچم به دنیااومده با کلی ذوق به بابام
نشونش می دم.میگه بچته؟؟؟!! میگم پَــــ نَ پَــــ اینو الان
از اینترنت دانلود کردم نسخه آزمایشیه واسه تست تا اصلش بیاد!!!

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


آهنگ اندی تو ماشین گذاشتم دوستم میگه اندیه ؟
پَـــ نَ پَـــ داریوشه,داره خودشو لوس میکنه بخندیم !

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


تصادف شده زنگ زدم اورژانس میگه کسی صدمه دیده
پ نه پ زنگ زدم بگم همه سالمن نگران نشو !

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


تو جاده بنزین تمام کردیم وایسادیم کنار جاده ۴ لیتری تکون میدیم !
طرف اومده میگه بنزین تمام کردین ؟
میگیم:پـَـَـــ نه میگیم هورا ! ما هم از این دبـــّه ها داریم !

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


استاد: کی جواب این سوالو میدونه؟
من دستمو بردم بالا
استاد: میخوای جواب بدی؟
من: پــــَ نه پــــَ میخوام ببینم باد از کدوم ور میاد !

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


عاقد سر سفره عقد : عروس خانم وکیلم؟
پَ نه پَ دکتری ! دعوت کردیم سطح مجلس بره بالا !

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


ساعته از بیرون صدای قار قار میاد…داداشم میگه صدای کلاغه ؟
میگم پــَ نَ پـــَ قناریه متال میخونه!

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


به بابام میگم تلویزیونو بزن کانال دو … میگه روشنش کنم ؟
پَـــ نَ پَــــ تو بزن دو … من هُل میدم روشن شه

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****


رفتیم کوه … دارم چوب جمع میکنم …
میگه می خوای با چوبا آتیش درست کنی؟
پَـــ نَ پَـــ پشت دریاها شهریست قایقی خواهم ساخت !

***** ***** *****
پیامک پ ن پ جدید خنده دار

payamak pa na pa jadid in jokkade

***** ***** *****