تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک ناب در مورد فراموش کردن

پیامک ناب در مورد فراموش کردن

forget-about-the-original-text

یک بار دیگر دلم را قانع کردم فراموشت کند

اما این دفعه برای فراموش کردنت

نه سیگار کشیدم و نه دلتنگی

و این یعنی پایان من و تو


پیامک مورد فراموش کردن
sms faramoushi

تو ماه را بیشتر از همه دوست می‌داشتی

و حالا ماه هر شب تو را به یاد من می‌آورد

می‌خواهم فراموش‌ات کنم

اما این ماه با هیچ دستمالی از پنجره‌ها پاک نمی‌شود


پیامک مورد فراموش کردن
sms faramoushi

جدیدا اسم خیانت شده یه اشتباه

که باید ببخشی و فراموش کنی

وگرنه محکوم میشی به کینه ای بودن


پیامک مورد فراموش کردن
sms faramoushi

تو

فراموش ترین اتفاقی هستی

که به یاد می آورم هنوز


پیامک مورد فراموش کردن
sms faramoushi

میگویند : فراموش کردنش ساده است!

آری ساده است

چند خط شعر می خواهد و چند صد سال عمر


پیامک مورد فراموش کردن
sms faramoushi

تو بروی

چیزی برای فراموش کردن نمی ماند جز خودم


پیامک مورد فراموش کردن
sms faramoushi

فراموش کردنت مثل آب خوردن بود

ازین آب ها که میپرد در گلو و سالها سرفه میکنی


پیامک مورد فراموش کردن
sms faramoushi

شمع دانی به دم مرگ به پروانه چه گفت؟

گفت ای عاشق بیچاره فراموش شوی

سوخت پروانه ولی خوب جوابش را داد

گفت طولی نکشد نیز تو خاموش شوی