تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک موضوعي / پیامک غمگين / پیامک جدید غمگین دی 93

پیامک جدید غمگین دی 93

پیامک جدید غمگین دی 93

نگران تاول دستانت بودم

وقتی به من تبر میزدی

.

.

پیامک جدید غمگین

payamak ghamgin

.

.

چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان

برگ هایی که روزی برای آرامش،به سکوتشان پناه میبردیم

.

.

پیامک جدید غمگین

payamak ghamgin

.

.

 

به من نگو گلم

من از سرنوشت گلبرگه ای لای دفترت میترسم

.

.

پیامک جدید غمگین

payamak ghamgin

.

.

 

فرشته ای که برای نجاتم به زمین آمده بود

رسالتش را به نگاهی دیگر فروخت!

کسی که میخواست مرا مثل خودش آسمانی کند

حالا با کسی دیگر در این نزدیکی ها زندگی میکند

من از او دلگیر نیستم.  زمین است و هوسهایش

فقط کمی برایش نگرانم

او بالهایش را..و آسمان را فراموش کرده

.

.

پیامک جدید غمگین

payamak ghamgin

.

.

 

و من؛ گذشته ی کسی که

سرش به سنگ خورده است

.

.

پیامک جدید غمگین

payamak ghamgin

.

.

 

آسمان برای لحظه ای قرمز شد تا تو توقف کنی

تمام خیابان را بغض بند آورده بود

و دستان منجمدم همچنان تو را فریاد میزدند،

آنرا شال گردنی سفید تو میشنید

حتی کفشهایت برای ماندن زمین را چنگ میزدند،

اما تو بی تفاوت به تمام این حقایق؛

رفتی…

.

.

پیامک جدید غمگین

payamak ghamgin

.

.

 

اشتباه تو تنها به دام انداختن کبوتر نبود

تو گندم را بی اعتبار کردی

.

.

پیامک جدید غمگین

payamak ghamgin

.

.

 

سخت است گلدان باشی

برای گلی که مصنوعی ست

.

.

پیامک جدید غمگین

payamak ghamgin

.

.

 

نا امیدانه تیغ را رها می کنم

خودکشی برای زنده هاست

.

.

پیامک جدید غمگین

payamak ghamgin

.

.

 

بیش از این انتظار کشیدنم بیهوده است

تو نمی آیی !

این را از عرق شرم پنجره فهمیدم