تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک تنهایی / پیامک جدید غمگین 93

پیامک جدید غمگین 93

پیامک جدید غمگین 93

پیامک جدید غمگین 93

رفت و نگفت
من ، بی او
میان ماندن و نماندن
بودن و نبودن
دست و پا میزنم مدام و غرق نمی شوم
تنها . . .
نفس کم می آورم برای کشیدن
راستی . . .
آن دورها
بی من
حال او و دلش چگونه است ؟

پیامک جدید غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93

گاهی . . .
تمام شدن یک روز
بیش از یک روز طول می کشد !

پیامک جدید غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93

عشقهای امروزی را چشیده ای دلبندم . . . !
طعم کشک میدهند
عشقهای امروزی سراپا ادعایند گل من . . . !
فرهاد اگر بود به جای کندن بیستون مخ میزد احتمالا . . . !
شیرین هم دیگر شیرین نبود . . .
دیگر صدای تیشه نمیپیچید در شهر
احتمالا بوق اشغال تلفن همراهش گوش را کر میکرد .
طفلک عشق . . .
چه زجری میکشد از این شیرین و فرهادهای قلابی . . . !
فرستنده : محیا

پیامک جدید غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93

این روزهـــــــــا
عجیب دلم بچــــگی میخـــــواهــــــد
خسته ام…!
یک قلم لطفـــا….!
میـــــخواهم خـــــــودم را خطــــ خطــــی کنـــم….

پیامک جدید غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93

دور از تو آنچه سمت چپ سینه ی من است “دل” نیست
موزه ی درد معاصر است . . .

پیامک جدید غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93

دردناک تر از همه این است
که هر چیزی ، هر چیزی
تو را به یاد من می‌ آورد
و تلخ ترینشان ، بیشتر . . .

پیامک جدید غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93

مشکل اونجاست که میتونی متنفر بشی،ولی نمیتونی متنفر ” بمونی ”

پیامک جدید غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93

یـــه آدمـایــی تــو زنــدگـیــت هــسـتـن
کــه نـمـیـدونـی بـایـد بــاهــاشــون چــی کــار کـنـی !
نــه مــی تــونــی بــاهــاشــون تـو رابــطــه جـلـوتـر بــری
نــه مــی تــونــی از زنـدگــیـت حـذفـشـون کـنـی . . .
ایـــن آدمـــــــــــا
مـثـل اسـتـخـون لـای زخـــمــن !
هـمـیـشـه تـو پـس زمـیـنـه زنــدگـیـتـــــ بــاقــی مـی مـونـن
انــگار مــی خــوان هــمـــه ی عــُـمـر
بهـــت یــادآوری کـنــن

پیامک جدید غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93

امان از شب هایی که حتی
خودت هم نمیدونی
چه مرگته . . .

 

پیامک جدید غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93

غفلت کردم ،
لحظه ای
دلم جایی گیر کرد و
تمام زندگی ام نخ کش شد . . .

پیامک جدید غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93

خسته ام از این مواظب خودت بــــاش ها !
تو اگر نگران من بودی ،
با یک نگـاه ، با یک نـفس مواظبم بودی
آگر نگران من بودی ،
دوستت دارم هایم را جدی میگرفتی
پـــــــس ‘ نگران من نباش . . .

پیامک جدید غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93

بخواب آرام…
همین آرامش خوابیدن برای فرار از دردها کافیست…
بخواب آرام…
شاید فردا دردهایت به تاریخ نبودنت بپیوندد…
نه اصلا نخواب…
چگونه میتوانی بخوابی وقتی ذهنت درگیر نبودنهای بی دلیل است…

پیامک جدید غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93

هیچ صدایی گوش خراشتر از صدای پای تو نیست
هنگام رفتن !

پیامک جدید غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93

دِلم داغون…
توام با اون…
زیرِه بارُون…
رَفتی آروم…
سَرت گَرمُو…
تنم سَردو…
لَبات خَندون…
چشام گریُون…
دِلت قُرصو…
دلم ویرون…
چِه حالیم زیرِه بارون…
فِرشتَم شد واسَم حیوون…
بازَم سیگار…
کِه سوخت آروم..

اس ام اس جدید غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93

یه ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ در ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،
ﻭﻟﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﻭ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷی…
ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻦ ” اوج بدبختی ”

اس ام اس غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93

غم انگیزترین جدایی اونی بود که. . .
نه کسی گفت چــــــــــــــــــــرا؟
و. . .
نه کسی فهمید چــــــــــــــــــــرا؟

پیامک غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93

روزگار عجیبی است ….
بد که باشی ؛ بیشتر تو خاطر آدما می مونی
خوبی خیلی زود از یادشون میره

پیامک جدید 93

payamak jadid ghamgin 93

دیگر از این شهر
میخواهم سفر کنم
چمدانم را بسته ام
اگر خدا بخواهد امروز میروم
نشسته ام منتظر قطار
اما نه در ایستگاه
روی ریل قطار

پیامک 93

payamak jadid ghamgin 93

شک نکن آدم ها زمانی از هم دور می شوند
٭ که به دیگـــــــری نزدیک شوند ٭
بــا تـــــوام !
سرد بودنم را بگذار ..
به حسابِ گرم بودنت با دیگران !

پیامک جدید غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93

خاطرم نیست
چند شبانه روز را بی خوابی کشیدم
اما
مثل روز برایم روشن است
یک روز محاکمه خواهی شد
به جرم
تمام روزهایی که خودت را به خواب زدی . . .

پیامک جدید غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93

مـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــایـش ..
ایـن بـــار ،
دوستت دارم هـــایـــم را
پـشـت ِ گـوشـش انـــداخـــت ……..
و …
رفــت !

پیامک جدید غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93

کاش همانطور که از شکستن تکه ای شیشه بر میگردی و نگاهش
میکنی . . .
وقتی دل مرا شکستی ، یکبار بر میگشتی
فقط نیم نگاهی میکردی . . .

پیامک جدید غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93

خوشــا به حالت آسمــــان
هر وقت دلـت مـی گیــرد بـی بهانه مـی بــاری
بہ کسے توجــــہ نمے کـــنــی …
از کسے خجالت نمے کــشــی
مے بـــاری و مے بـــاری و . . .
انـقـدر مے بـــاری تا آرام شـــوی‌ . . .

پیامک جدید غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93

سرنـــــــــــخ ِ
سرنوشت ِ مــــــــن
میان ِ موهای تو
گم شده !
نه!
دیگــــر نــمیخواهد بازگــردی . . .
از رنگ ِ تار ِ گیســــوانت
تقدیر ِ ســـیاهم را
دانسته ام !

پیامک جدید غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93

مــَـن بـی تــو
شعـــر خــواهــم نــوشتـــ؛
تـــو بــی مـَـن
چــِـه خــواهــی کــــرد؟
اصـــلا”
یــــادت هَستـــ
کــِــه نیستــَـمــ …؟

پیامک جدید غمگین 93

payamak jadid ghamgin 93