تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک عاشقانه / پیامک جدید بوسیدن و بوسه

پیامک جدید بوسیدن و بوسه

پیامک جدید بوسیدن و بوسه

گاهی دلم میخواهد از خیالــــم تو را بیرون بکشم

و سراپایت را غـــرق بــوســـه کنــــم . . .

.

.

پیامک بوسیدن

payamak bosidan

.
.

هنگام بارش باران سرت را رو به آسمان نگیر

من به بوسه ‏‏‏‏‏‏‏های باران روی صورتت هم حسودی میکنم !

.

.

پیامک بوسیدن

payamak bosidan

.
.

داغتـــریـن آغــــوش هـــا را از تنـتــــ

و شیـریـــن تـریــن بــوســـه هـــا را از لبـــانتــــ

بیـــرون میکشـــم

بــه تـلـــافـی تمـــامـ ِ روزهــایـــی کـــه میخــــواهمتــــ

و نیسـتـــی . . .
.

.

.

پیامک بوسیدن

payamak bosidan

.
.

مــرا ببــوس،

روزهــای سختــی در پیــش اســت!

بگــذار تــو را

کمــی پــس‌انــداز کنــم!

.

.

پیامک بوسیدن

payamak bosidan

.
.

بوسیدن تو تنها تکراریست که تکراری نمی شود …

.

.

پیامک بوسیدن

payamak bosidan

.
.

بخــواب تــا نگــاهــت کنــم

و بــرای هــر نفــس تــو،

بــوســه‌ای بنشــانــم بــه طعــم

هــر چــه تــو بخــواهــی . . .

.

.

پیامک بوسیدن

payamak bosidan

.
.

لبانت را می بوسم

قند ِ دلم آب می شود

و تا ابد

نمک گیر

شیرینی لبان تو می شوم

.

.

پیامک بوسیدن

payamak bosidan

.
.

و زندگی

از جایی

شروع میشود

که بی هوا

بوسیده میشوی…

.

.

پیامک بوسیدن

payamak bosidan

.
.

 

.تلخ است ، تلخ تلخ ، این زندگی

اما

” لب هایت ”

عجب تعادلی برقرار کرده است …

شیرین است ،شیرین شیرین …

در برابر این زندگی …

.

.

پیامک بوسیدن

payamak bosidan

.
.

مرا ببوس!

نه یک بار که هزار بار!

بگذار آوازه عشقبازیمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند،

آنها که بر سر جداییمان شرط بسته اند!

.

.

پیامک بوسیدن

payamak bosidan

.
.

چترت را کنار بگذار

دستانم را بگیر

بگذار در زیر باران رحمت خدا

هر دو خیس شویم

بگذار هر دو بخنیدم

بر قطراتی که بر صورتمان

می لغزند

و می رقصند

بذار فال گوش بگویم

لذت بوسه در باران

دو چندان است

.

.

پیامک بوسیدن

payamak bosidan

.
.

بگذار

باران بیاید

و تو بیایی و بمانی

تا تمام خاطره را

زیر باران

تا یک نگاه عمیق

تا یک تبسم عاشقانه

تا لبخند

تا بوسه

تا یک آغوش گرم

پیش ببریم