تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک تنهایی / پیامک جدید عاشقانه شهریور 93

پیامک جدید عاشقانه شهریور 93

پیامک جدید عاشقانه شهریور 93

پیامک جدید عاشقانه شهریور 93

در قلب کوچکم فرمانروایی میکنی بدون هیچ نائب السلطنه ای !

کسی نمیداند چه لذتی دارد بهترین پادشاه تاریخ را در دل داشتن . . .
*
 
پیامک جدید عاشقانه شهریور 93

payamak jadid asheghaneh 93

*
بعد از گذشت ِاین همه سال عاشقم هنوز
هر چند اگر نمانده مجال عاشقم هنوز
در آرزوی بوسه ای از آن لبم، ببین!
با این همه امید محال عاشقم هنوز . . .
*
 
پیامک جدید عاشقانه شهریور 93

payamak jadid asheghaneh 93

*

یار با ما بی وفایی می کند
بی گناه از من جدایی می کند
شمع جانم را بکشت آن بی وفا
جای دیگر روشنایی می کند
*
 
پیامک جدید عاشقانه شهریور 93

payamak jadid asheghaneh 93

*

 

دیوانه ایی دیروز از یک ماهی انتظار پرواز داشت
شگفتا؛مثل این ست که از من بخواهند فراموشت کنم !
*
 
پیامک جدید عاشقانه شهریور 93

payamak jadid asheghaneh 93

*

 

خوشبختی یعنی :
عکستو توی کیف دستیش ببینی . . .
*
 
پیامک جدید عاشقانه شهریور 93

payamak jadid asheghaneh 93

*

 

دیر کرده ای ! عقربه ها گیر کرده اند در گلوی من
انگار که رد نمیشود
نه زمان !
نه آب خوش !
*
 
پیامک جدید عاشقانه شهریور 93

payamak jadid asheghaneh 93

*

 

عطر تو توی دستمه ، دست من روی بالشم
بالشم جای خالیتو ، من پر از عشقو خواهشم
عکس تو روی قلبمه ، قلب من پره التماس
ضربه هاش توی سینه مو ، منتظر واسه یک تماس . . .
*
 
پیامک جدید عاشقانه شهریور 93

payamak jadid asheghaneh 93

*

 

اونی که بخواد ببیندت
اونی که بخواد باهات باشه
دنبال زمان خالی نمیگرده !
زمانشو برات خالی میکنه !
اگه واقعا دوستت داشته باشه
آدم ها رو از روی اولویت بندی هاشون بشناسید
*
 
پیامک جدید عاشقانه شهریور 93

payamak jadid asheghaneh 93

*

 

اخــم هـای تــــــو
بــالا تـرین لذت دُنیـــاست
ای بَهانه ی تَمام لـوس شدن هـای مَــن !
“دوستت دارم”
*
 
پیامک جدید عاشقانه شهریور 93

payamak jadid asheghaneh 93

*

 

لایق پرستش است
کسی مثل تو
که در این بی مهری ها
بی چشم داشت محبت می کند . . .
*
 
پیامک جدید عاشقانه شهریور 93

payamak jadid asheghaneh 93

*

 

“لبخندم” بزرگ ترین دروغ دنیاست
وقتی که “تو نیستی”
*
 
پیامک جدید عاشقانه شهریور 93

payamak jadid asheghaneh 93

*