تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک جذاب در مورد حسرت خوردن

پیامک جذاب در مورد حسرت خوردن

پیامک جذاب در مورد حسرت خوردن

گناهش گردن خودت

اما آن روز روزه بودم که حسرت بودنت را خوردم


پیامک  در مورد حسرت خوردن
sms hasrat

ای عشق پس از تو نان من آجر نیست

بی تو دلم از دریغ و حسرت پر نیست

تو قسمت من نه مال مردم بودی

قربان دلم که مال مردم خور نیست


پیامک  در مورد حسرت خوردن
sms hasrat

سالهاست کنار همیم

یادت هست؟

گاهی زندگی را از چهارچوب نگاه تو می دیدم

چه زیبا بود دنیای پیش چشمانت

روزگارانی داشتیم

زیبا، شیرین و گاهی هم تلخ

حسرت هیچ کدام را نمی خورم

جز آن شب بارانی

که حسابش از کل زندگیمان جداست


پیامک  در مورد حسرت خوردن
sms hasrat

چه فصل غم انگیزی …

دنبال یک اتاق خالی

که موزیک گوش کنیم

و چایی بخوریم

و حسرت

همین


پیامک  در مورد حسرت خوردن
sms hasrat

امشب از دفتر عمرم صفحاتی خواندم

چون به نام تو رسیدم لحظاتی ماندم

همه ی دفتر عمرم ورقی بیش نبود

همه در دفتر من حسرت دیدار تو بود


پیامک  در مورد حسرت خوردن
sms hasrat

پرسید میخوری یا میبری

من گرسنه جواب دادم میخورم

چه می دانستم حسرت ها را میخورند و لذت ها را میبرند


پیامک  در مورد حسرت خوردن
sms hasrat

عشق یعنى شب نخفتن تاسحر

عشق یعنى سجده ها با چشم تر

عشق یعنى سربه دار آویختن

عشق یعنى اشک حسرت ریختن

عشق یعنى سوختن یاساختن

عشق یعنى زندگى را باختن