تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک عاشقانه / پیامک غمگین عاشقانه و زیبا

پیامک غمگین عاشقانه و زیبا

the-heart-is-sad-and-beautiful-love-notesاشتباه تو تنها به دام انداختن کبوتر نبود

تو گندم را بی اعتبار کردی

پیامک غمگین

SMS Ghamgin

وقتی نگاهشان رو به توست

تو لبخندشان را میبینی

من تیزیِ دندانشان را

پس نپرس چرا مضطربم ؟

پیامک غمگین

SMS Ghamgin

سخت است گلدان باشی

برای گلی که مصنوعی ست

پیامک غمگین

SMS Ghamgin

نا امیدانه تیغ را رها می کنم

خودکشی برای زنده هاست

پیامک غمگین

SMS Ghamgin

بیش از این انتظار کشیدنم بیهوده است

تو نمی آیی !

این را از عرق شرم پنجره فهمیدم

پیامک غمگین

SMS Ghamgin

نگران تاول دستانت بودم

وقتی به من تبر میزدی

اس ام اس تنهایی

پیامک غمگین

SMS Ghamgin

بعد تو بغض و لبخندم را به هم آمیختم

از تو شعری گفتم و اشک خدا را ریختم

بعد تو طعنه ی ثانیه آزارم میداد،

ساعتم را در وسط شهر به دار آویختم

پیامک غمگین

SMS Ghamgin

چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان

برگ هایی که روزی برای آرامش،به سکوتشان پناه میبردیم

اس ام اس عاشقانه

پیامک غمگین

SMS Ghamgin

آسمان برای لحظه ای قرمز شد تا تو توقف کنی

تمام خیابان را بغض بند آورده بود

و دستان منجمدم همچنان تو را فریاد میزدند،

آنرا شال گردنی سفید تو میشنید

حتی کفشهایت برای ماندن زمین را چنگ میزدند،

اما تو بی تفاوت به تمام این حقایق

رفتی