تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک موضوعي / پیامک امام زمان / پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

اگر می خواهید خوشبخت باشید

زندگی را به یک هدف گره بزنید، نه به اشیاء

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

payamak falsafi in jokkade.ir


به کسانی که پشت سر شما حرف میزنند، بی اعتنا باشید

آنها به همانجا تعلق دارند

یعنی دقیقا پشت سر شما

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

payamak falsafi in jokkade.ir

زمانی که راه هایتان از امیدهایتان قوی تر شدند

روزگار افولتان در راه است

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

payamak falsafi in jokkade.ir

وقتی به کسی بطور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید

در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت:

” شخصی برای زندگی “ یا ” درسی برای زندگی “

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

payamak falsafi in jokkade.ir

انسان مغرور همانند شخصی است که

بر قله کوهی ایستاده و همگان را کوچک میپندارد

و غافل از اینکه مردم از پایین قله او را کوچک میبینند

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

payamak falsafi in jokkade.ir

اگر می خواهی دروغی نشنوی

اصراری برای شنیدن حقیقت مکن

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

payamak falsafi in jokkade.ir

آیا مایلید رابطه تان با دوام باشد؟

هرگز اجازه ندهید دیگران در زندگی شما دخالت کنند

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

payamak falsafi in jokkade.ir

زندگی مانند یک سؤال چند گزینه ای است

گاهی این گزینه ها هستند که باعث سردرگمی شما می شوند

نه خود سؤال…

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

payamak falsafi in jokkade.ir

اگر باور داشته باشیم که فردا روز بهتری خواهد بود

سختی امروز را آسانتر می توانیم تحمل کنیم

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

payamak falsafi in jokkade.ir

تو زندگی حقایقی هست که میشه فهمید

ولی نمیشه فهموند…

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

payamak falsafi in jokkade.ir

به جای پاک کردن اشکهایتان

آنهایی که باعث گریه تان میشوند را پاک کنید

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

payamak falsafi in jokkade.ir

سخت ترین مرحله در درمان و ترک بیشعوری

همان مرحله ی نخست است

یعنی پذیرفتن بیشعور بودن

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

payamak falsafi in jokkade.ir

متاسفم که، آنچه هستم را

مدیون انسان های خوب زندگیم نیستم

بلکه بدهکار انسان نماهائی هستم که

«چگونه نبودن» را به من آموختنـــــد

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

payamak falsafi in jokkade.ir

نفهمی دردیست که فرد را نمی کشد

اما اطرافیان را دق مرگ می کند

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

payamak falsafi in jokkade.ir

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است

نه به خاطر مردمان شرور بلکه به خاطر کسانی که شرارت ها را می بینند

و کاری در مورد آن انجام نمی دهند

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

payamak falsafi in jokkade.ir

در زندگی گفتن دو چیز بسیار سخت است

اولین سلام و آخرین خدا حافظی

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

payamak falsafi in jokkade.ir

گاهی مجبورید بگذارید کسانی از زندگیتان بروند

تا فضا برای آمدن آدم های بهتر به زندگیتان باز شود

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

payamak falsafi in jokkade.ir

هرگز بخاطر اینکه کسی احساس کند در اوج است

خودتان را خوار و ذلیل نکنید

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

payamak falsafi in jokkade.ir

مهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شوید

یا به آهستگی پیشرفت می کنید

شما همیشه جلوتر از همه کسانی هستید که اصلاً هیچ قدمی برنمی دارند

پیامک فلسفی جدید و معنی دار 93

payamak falsafi in jokkade.ir