تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک عاشقانه / پیامک احساسی جدید و ناز

پیامک احساسی جدید و ناز

پیامک احساسی جدید و ناز

شماطبق قانون١بند٢تبصره٣ماده۴قوانین دوستی به حبس ابددرقلب من محکومید……آیااعتراضی هم دارید؟؟؟؟؟

.

.

پیامک احساسی

payamak ehsasi

.

.
تاریــــــــــــک بـــــــــاد . . ‌.
خانه ی ” مـــــــــــــردی ” که ” نمی جـــــــــــنگد ” ،
برای ” داشتـــــــــــن زنـــــــــــــی ” که ” دوستـــــــــــــش دارد ” !!!

.

.

پیامک احساسی

payamak ehsasi

.

.

بعضی روزها …آدم خیلی خسته است …
نه تنهاست, نه غمگین و نه عاشق.
فقط خسته است.از همه چیز……

.

.

پیامک احساسی

payamak ehsasi

.

.

به یک زن نگو :
تو که خانه بودی چیکار کردی؟
خستگیت واسه چیه؟
باید دقیق‌تر نگاه کنی
ریز‌بین باشی !
او هیچ کاری هم نکرده باشد ، امیدت را در این خانه زنده نگه داشته است

.

.

پیامک احساسی

payamak ehsasi

.

.

تو حتی اگر کنارم نشسته باشی
باز دلتنگ تو ام
ببین وقتی نیستی چه میکشم..؟

.

.

پیامک احساسی

payamak ehsasi

.

.

“ﺑﻌـﻀـــﮯ ﻭﻗـــﺖ ﻫــﺎ ﺷـــﺎﯾـــــــﺪ”

“ﻗﻴــﺪِ ﻃـــﺮﻓﺘــــﻮ ﺑــــــﺰﻧـــﮯ …”

“ﺍﻣـــﺎ ﻭﺍﻗــﻌــﺎ ﺩﻝِ ﺍﻳﻨــﻮ ﻧـــﺪﺍﺭﮮ ﮐـــﻪ”

“ﺍﻭﻧـــــــﻮ ﺑـــﺎ ﻳـﮑــﮯ ﺩﻳﮕـه بـبیـنـی”

.

.

پیامک احساسی

payamak ehsasi

.

.

گلوی آدم را باید گاهی بتراشند
تا برای
دلتنگی های تازه جا باز شود

.

.

پیامک احساسی

payamak ehsasi

.

.

فراموشش ڪردـہ ام
فقط ..!
گاهیـ
بیـ اختیار اسمش را ڪـہ میـ شنوم
میـ شڪنم …

.

.

پیامک احساسی

payamak ehsasi

.

.

سکــــــ ـــــــــوت میکنم
بگذار حرفهای دلم آنقدر همدیگر را بزنن
تا بمیرند

.

.

پیامک احساسی

payamak ehsasi

.

.

دلم تنگ نیست
فقط گاهی…
آن هم گاهی…
اسمش ک بیاید،دلم بودنش را هوس میکند
گاهی…
فقط گاهی قلبم ازیادآوری یهویی اش فشارمیخورد
گاهی…
فقط گاهی…
میترسم ک نکند گاهی هایم همیشه شوند!!!!!

.

.

پیامک احساسی

payamak ehsasi

.

.

مرا محکــم تر در آغوش خود بگیـر …
من هنوز هم نـمی خواهم تــو را …
به دسـت خاطرات ” لــعنـتـی ” بسپـارم …
.
.
.
.
تو یوسف نیستی
ولی در من یعقوب غمگینی استـــ
که هر شبـــ بوی پیراهن تـو
پیغمبرش می کند