پیامک دل شکسته و غمگین 94

پیامک دل شکسته و غمگین 94

نمیدانم╮╰╮╰╮
کدام را راضی کنم ⇑⇑⇑
دلی که ╰╮╰╰
میخواهد عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق باشد
یا╮╰╮╮╰
عقلی که
میخواهد عاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل باشد

.

.

پیامک غمگین

payamak gahmghin

.

.

نگاه کن ببین حال من نا خوشه
جدایی چه اسون منو می کشه
منو می کشه خاطراتم باهات
کنارم نشسته یه سایه به جات…

.

.

پیامک غمگین

payamak gahmghin

.

.

مستیم درد منو دیگه دوا نمی کنه ….. غم بامن زاده شده منو رهانمی کنه ……کی میاد به حرفای من گوش بده. آخه من غریبه هستم با همه….

.

.

پیامک غمگین

payamak gahmghin

.

.

میدانےازکجاے زندگےبیشترخسته ام؟؟انجاکہ وسط “خنده هایم بغض”میکنم!

.

.

پیامک غمگین

payamak gahmghin

.

.

با توام ای شور ، ای دلشوره شیرین
با توام ای شادی غمگین
با توام ای غم ، غم مبهم
ای نمی دانم …
هر چه هستی باش ، اما کاش …
نه ، جز اینم آرزوئی نیست :
هر چه هستی باش ! ” اما باش!

.

.

پیامک غمگین

payamak gahmghin

.

.

دلم یه خواهش…

دیگه نخواهش…!!!

.

.

پیامک غمگین

payamak gahmghin

.

.

نیامدن هایت را دوست دارم
مثل آمدن هایت…
نمی دانی
آن ساعت های انتظار چه دلهره ی شیرینی
مرا در آعوش می کشد…

.

.

پیامک غمگین

payamak gahmghin

.

.

تقدیر من وتو…فقط با تک تک بوسه های تو بروی پیشانی ام نوشته است..
باید باشی تا ان را با لبهایت برای من رقم بزنی

.

.

پیامک غمگین

payamak gahmghin

.

.

تنهایی دل‌سپردن به کسی‌ست که دوستت نمی‌دارد.

.

.

پیامک غمگین

payamak gahmghin

.

.

دوری لطیف ترین غم دنیاست وقتی دورمی مانی ازآنکه دوستش داری دل چون تکه پارچه ی جامانده برسیم خاردارروزگارمیشود،که حتی نوازش نسیم هم پاره اش میکند…

.

.

پیامک غمگین

payamak gahmghin

.

.

هرقلبی دردی دارد فقط نحوه ابراز
ان فرق میکند
بعضیها درنگاهشان پنهان میکنند
بعضی ها درلبخندشان

.

.

پیامک غمگین

payamak gahmghin

.

.

تـُـــــو اَز اِحســـــآسِ مَــــــن چیـــــــزی نِمیـــــــدونــی

کِـــ دآری بیخُــــــــودی مَنــــــو میـــرَنجـــــــــونـــــی …

.

.

پیامک غمگین

payamak gahmghin

.

.

سوختنــم را دیــــدی و خنــــدیدی…

خنــــده ات را دیــــدم و ســـوختــــم…

خنــــده هایم را خواهــی دیــــد…

دیــــدار مــــا بـــه وقـــــت سوختنــــت…

.

.

پیامک غمگین

payamak gahmghin

.

.

بعضیاهستن که تصادفی وارد زندگی ادم میشن….
تکلیف باهاشون روشن نیست……..
ولی…. نفسش ب نفست بنده..

.

.

پیامک غمگین

payamak gahmghin

.

.

عطرهای خوب،

جای خالیشان هم بوی خوب می دهد….

درست مثل جای خالی تـــو…!

.

.

پیامک غمگین

payamak gahmghin

.

.

خدایا ازتو “خردمندی” میخواهم تا همسرم را درک کنم، “عشق”

میخواهم تا اورا ببخشم، “بردباری” میخواهم تا شرایطش را بپذیرم