تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک تنهایی / پیامک عاشقانه 93 سری یک

پیامک عاشقانه 93 سری یک

smsjadid

زندگی آنقدر طولانی نیست که هرروز بتوان مهربان بودن را به فرداانداخت.

////پیامک عاشقانه 93 سری یک////

آنجاکه امکان نفرت هست امکان عشق هم هست فقط کافی ات ازمیان ایندو یکی روانتخاب کنیم.
////پیامک عاشقانه 93 سری یک////
بهانه های دنیا تورا ازیادم نخواهدبرد من تورا درقلبم دارم نه دردنیا!
////پیامک عاشقانه 93 سری یک////

ازمن پرسید منوبیشتر دوست داری یازندگیتو؟گفتم:زندگیمو.قهر کردورفت…

ولی هیچوقت نفهمید که همه زندگیم بود….

////پیامک عاشقانه 93 سری یک////

 

نگاهم کردپنداشتم دوستم دارد،نگاهم کرد درنگاهش هزاران عشق خواندم،
نگاهم کرد دل به اوبستم،بازنگاهم کرد و….تازه فهمیدم یارو خله!فقط نگاه میکنه!

////پیامک عاشقانه 93 سری یک////

 

یاروآهنگ خالی گوش میکرده،میزنه زیرگریه.میگن:چراگریه میکنی؟بابغض می گه آخه خوانندش لاله!

////پیامک عاشقانه 93 سری یک////

 

زیباترین آغازراباتوتجربه کردم پس تا زیباترین پایان باتو میمانم….

////پیامک عاشقانه 93 سری یک////

 

آدم هایی که رنگ پریدگی پاییز را دوست ندارندنمی فهمند که پاییز همان بهار
است که عاشق شده است.

////پیامک عاشقانه 93 سری یک////

 

یارومیخواسته بره شهرک آزمایش برای امتحان رانندگی،صبح ناشتا میره امتحان شهر بده.

////پیامک عاشقانه 93 سری یک////

همسایمون اسمش طلاست توی نقره فروشی کارمیکنه،تازگیام برنزه کرده!!!
فک کنم آخربامسی ازدواج کنه بچشم شکل استیلی میشه!!!

////پیامک عاشقانه 93 سری یک////

دوباره سیب بچین حوا،من خسته ام بگذار ازاینجاهم بیرونمان کنند…

////پیامک عاشقانه 93 سری یک////

هرکی دلتوشکوند صداشودرنیار….یه روزدلش میشکنه وصداش درمیاد!!!

////پیامک عاشقانه 93 سری یک////

فقط توایرانه که مردم چندساعت رانندگی می کنن تابه یه مکان دیدنی برسن ووقتی رسیدن یه زیرانداز پهن کنن وفقط بشینن و بخورن!

////پیامک عاشقانه 93 سری یک////

سخت است،خیلی سخت است!وقتی توبدانی اوکجای زندگ توست،اماندانی توکجای زندگی اوهستی!
////پیامک عاشقانه 93 سری یک////
چمهایم رابه بیمارستان می برم…نمی دانم چه مرگشان شده!هرشب در خواب جایشان راخیس میکنند…

////پیامک عاشقانه 93 سری یک////

ظاهرزیبا فقط چندسال دوام می آورد،اماشخصیت زیبایک عمر….
////پیامک عاشقانه 93 سری یک////
نمایشگاه زده ام…بیاوتماشاکن،تمام روز های بی توبودن را”درد”کشیده ام وبا آه به قاب زده ام…
////پیامک عاشقانه 93 سری یک////
عمرمن غارت شد،غارتگر من دورشد،من صبوری کردم و غارتگرم مغرورشد….

////پیامک عاشقانه 93 سری یک////

باران ببارکه دل هوای یارم کرده است…

////پیامک عاشقانه 93 سری یک////

یکی از سوالاتی که ذهن منو 8باند آسفالت کرده اینه که،چرالنز دوربین دایرس
ولی عکسی که میگیره مربعه؟!!!

////پیامک عاشقانه 93 سری یک////

اعتمادمثل کاغذ میمونه اگه بزارید مچاله شه دیگه مثل اولش نمیشه….

////پیامک عاشقانه 93 سری یک////

تونبودی دل به دل راهی نداشت،ازخیال عشق آگاهی نداشت،تونباشی تاقیامت بی کسم،درتمام زندگی دلواپسم.

////پیامک عاشقانه 93 سری یک////

خالق،مراشاعر،توراشعر آفریده،چمت دوبیتی،لبت غزل،مویت قصیده.

////پیامک عاشقانه 93 سری یک////

تجربه ثابت کرده پنج دقیقه خواب سرکلاس برابربا هشت ساعت خوابه کامله!!

////پیامک عاشقانه 93 سری یک////

به سلامتی مادری که بااشک مااشک اونم دراومد،به سلامتی بابایی که به خاطر لرزش دستش،دیگه ازچای تواستکانش چیزی نمونده ولی وقتی میگه به من تکیه کن احساس می کنی کوه پشت سرت داری.

////پیامک عاشقانه 93 سری یک////