جوک کده شروع به فعالیت کرد

ESC را برای بستن فشار دهید

اخبار

در این دسته اخبار روز بصورت جدی و طنز قرار داده می شود.

این دسته شامل خبرهای ورزشی, اجتماعی, اقتصادی, سیاسی و حوادث می باشد.