تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک عاشقانه / جدیدترین مسیج عاشقانه دی ۹۳

جدیدترین مسیج عاشقانه دی ۹۳

جدیدترین مسیج عاشقانه دی ۹۳

سیگارهای تلخ مرا به خواب های شیرین بردند

کاش می توانستم خواب هایم  را به تصویر بکشم

.

.

مسیج عاشقانه

sms ashegane

.

.

همیشه در ریاضیات ضعیف بودم

سالهاست دارم حساب میکنم

چگونه من بعلاوه ی تو ، شد فقط من

.

.

مسیج عاشقانه

sms ashegane

.

.

 

دلم فلج میشود وقتی میخوانمت

و تو حتی نمیگویی جانم

.

.

مسیج عاشقانه

sms ashegane

.

.

 

دیوانه ایی دیروز از یک ماهی انتظار پرواز داشت

شگفتا مثل این ست که از من بخواهند فراموشت کنم

.

.

مسیج عاشقانه

sms ashegane

.

.

 

گاهی میان دستان خالیم

حس میکنم تمام دار و ندارم نگاه توست

.

.

مسیج عاشقانه

sms ashegane

.

.

 

شاید با هم بودن سخت تکرار شود

اما به یاد هم بودن را هر لحظه میتوان تکرار کرد

.

.

مسیج عاشقانه

sms ashegane

.

.

 

دستت را رو کن

نترس پوچ هم که باشد توی دستان تو گل می شود

.

.

مسیج عاشقانه

sms ashegane

.

.

 

زندگی سه چیز است :

اشکی که خشک می شود

لب خندانی که محو می شود

یادی که میماند و فراموش نمی شود

 

.

.

مسیج عاشقانه

sms ashegane

.

.

 

نگران نباش برو

من تنها نیستم

تنهایی هست ، دلتنگی هم قول آمدن داده

غروب هم هست

من می میرم ، تو برو نگران من نباش

.

.

مسیج عاشقانه

sms ashegane

.

.

 

بدهکار هیچکس نیستم

جز همین ماه که تو را مدام به یادم می آورد

.

.

مسیج عاشقانه

sms ashegane

.

.

 

هر پنجره ای زیباست نازنین

اگر تو میان قاب آن طلوع کنی

.

.

مسیج عاشقانه

sms ashegane

.

.

 

ﺑﺎﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻭ ﻳﺎﺩ ﺗﻮ ﺟﻔﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ

ﭘﮏ ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﮕﺎﺭﻡ

ﺩﻟﻢ ﺩﻭﺩ ﻣﻴﺸﻮﺩ

.

.

مسیج عاشقانه

sms ashegane

.

.

 

گله ای ازت نمی کنم

همین که می دانم دیگر کسی به انداره ی من

تو را دوست نخواهد داشت کافیست

.

.

مسیج عاشقانه

sms ashegane

.

.

 

وقتی گریه میکنی زیباتر می شوی اما تو بخند

من به همان زیبا که تر نیست عاشقم

.

.

مسیج عاشقانه

sms ashegane

.

.

 

از وقت سحر تا دل شب یاد توام

در سوختن از آتش تب یاد توام

با عشق تو زندگی همی خواهم کرد

آن لحظه که جان رسد به لب یاد توام

.

.

مسیج عاشقانه

sms ashegane

.

.

 

زندگی را بی بهانه می خواستم

ولی غافل از اینکه داشتن تو

قشنگترین بهانه ام شد

.

.

مسیج عاشقانه

sms ashegane

.

.

 

عشق برای یک مرد فقط صفحه ای از کتابه

ولی برای یک زن تموم تاریخ زندگیشه

.

.

مسیج عاشقانه

sms ashegane

.

.

 

می پوشانم دلتنگی ام را با بستری از کلمات

اما باز کسی در دلم تو را صدا می زند