ثبت نام در جوک کده

جوک جدید ویروس کرونا

جوک جدید ویروس کرونا

658 - جوک جدید مادرشوهر

جوک جدید مادرشوهر

جوک جدید مادرشوهر ***** او مادرشوهرش را عاشقانه بوسید ، چه نوع فعلی است؟ ماضی اجباری از نوع بعید

jokkade 1400 - جوک روز فقط یه ایرانی میتونه

جوک روز فقط یه ایرانی میتونه

فقط یه ایرانی میتونه یه جمله با 19فعل بسازه … داشتم میرفتم دیدم گرفت نشست گفتم بذار بپرسم ببینم میاد نمیاد دیدم میگه نمیخوام بیام بذار برم بگیرم بخوابم … نه فاعلی نه مفعولی نه قیدی نه صفتی! خداییش دممون گرم :-)

jokkade 1400 - جوک یارو

جوک یارو

به یارو میگن با گوهر جمله بساز؟ . . .   میگه: ای توی گو هروقت منو دیدی گفتی جمله بساز

jokkade 1400 - ایرانی نیستی اگه ....

ایرانی نیستی اگه ….

یه مطلبی برام فرستاده بودن نوشته بود ایرانی نیستی اگه کپی نکنی