جوک کده شروع به فعالیت کرد

ESC را برای بستن فشار دهید

جوک روز

جوک روز خفن خنده دار (10)

جوک روز خفن

از زکریای رازی پرسیدند؛ چیزی هست که از الکلِ در معرض نور خورشید زودتر تمام شود؟

ایشان فرمودند آری!

بسته اینترنت????????????????????????

»»»»»

جک روز خنده دار

jokes rooz khafan in jokkade

««««««
شیرازیها

شاید کرونا نگیرید ولی زخم بستر رو حتما میگیرید لااقل یه تکونی بخورید لامصبا
????????

»»»»»

جک روز باحال

جوک روز کورنا

جوک روز کرونا به نوعی تخلیه عصبانی و نگرانی عمومی است که با مسخره گرفتن وقایع تلخ به نوعی باعث مرهم روحی فرد و جامعه می‌شود. ساخت جوک روز کورونا یک نوع مبارزه جوک روز کرونا