جوک کده شروع به فعالیت کرد

ESC را برای بستن فشار دهید

جوک روز

جوک اقای جهیزیه

جوک اقای جهیزیه

برای کی داری فارسی توییت میکنی وقتی همه
ایرانی هارو بلاک کردی؟
+ فقط آقای جهزیه گوشه تصویر ????

######
جوک اقای جهیزیه

jok jahizye in jokkade

######

چین به فرانسه هم گفته ماسک میخوای باید تجهیزات 5G هووائی رو بخری و نصب کنی!!! ????

قرار بوده یک میلیارد ماسک بفرسته

جوک مثبت 18

جوک مثبت 18
عربه میخواسته بره دوبی، موقع تفتیش تو فرودگاه دست مامور گمرگ میخوره به کیرش. یارو اهل بخیه بوده فکر میکنه عربه داره دلار خارج میکنه، میگه بگذار یوخده تیغش بزنیم. یک چشمک به عربه میزنه، میگه: حاج آقا، عرضه؟! عربه میگه: نه ولک، طوله!!!

!!!!!!!!!!

جوک مثبت 18

jok sex in jokkade

!!!!!!!!