ثبت نام در جوک کده

جوک جدید ویروس کرونا

جوک جدید ویروس کرونا

جوک با ادبی روز

جوک با ادبی روز

new-joke

جوک دوستانه

  جوک دوستانه ما از نسلی بودیم که پول واقعی رو می دادیم مغازه، باش پول برره می خریدیم. مارو از چی می ترسونید.   ولی هیچی مسواک خود آدم نمیشه. دو روز خونه کسی مهمون بودم، مسواک تک‌تک اعضای اون خانواده رو امتحان کردم….

56e0749219d12 e1538829835875 - جوک روز باشگاه

جوک روز باشگاه

جوک روز باشگاه جوک روز باشگاه تو باشگاه داشتم لباسمو در میاوردم یکی رد شد گفت داداش داری اشتباه درمیاری ???????? اول کلی بهش خندیدم ولی بعد فهمیدم شورتمم درآوردم  

جوک اموزش ترکی

جوک اموزش ترکی

جوک اموزش ترکی ************ ????یکی بهم گفت ترکی یادم بده:D ????گفتم باشه ???? ????دوز یعنی نمک ????دوز یعنی درست ????دوز یعنی مستقیم ????دوز یعنی بچین ????دوز یعنی خوک ????دوز یعنی صبرکن لبخندی زد وگفت اینو نمی تونم یکی دیگه بگو… گفتم باشه: ????اوزوم یعنی خودم…