مسیج های طنز و خنده دار

پیامک های خنده دار الکی

پیامک های خنده دار الکی ***** این تن بمیره این دفعه گل نزن شکیرا داره نگاه میکنه . .. .. . . . . الکی مثلا من جرارد پیکه ام دارم با کریس حرف میزنم

جوک الکی زمان شاه

جوک الکی زمان شاه

جوک الکی زمان شاه ******** زمان شاه کشورهای مدعی قدرت جلوی ما سرخم میکردن… . . . . . . . الکی مثلا ما نمی دونیم شاه مملکت برای عزل و نصبِ یه وزیر میرفت از کاخ سفید اجازه میگرفت…. **** جوک الکی زمان شاه…