تماس با ما : @iseyyed
خانه / سرگرمی / طنز / پـَـ نـَـ پـَـ / جوک ها و پیامک های په نه په

جوک ها و پیامک های په نه په

جوک ها و پیامک های په نه په

 

رفتیم تو یه قلعه گوسفندا رو میدیدیم
به دوستم گفتم این گوسفنده خوبه؟ میپسندی؟
یارو اومد گفت واسه کشتار میخواین؟
گفتم پـَـــ نــه پـَـــ داریم یکیشو نشون میکنیم واسه ازدواج برا دوستم
از بین گوسفندا یکیشو پسندیدیم
گفتم اینو فردا میایم میبریمش
گفت پول میذارین واسه بیعانه؟
گفتم پـَـــ نــه پـَـــ حلقه دستش میکنیم
پسر بپر یه جعبه شیرینی بگیر بیا
.
.

 پیامک های په نه په

payamak pa na pa

.

.
دارم به برادر زادم کامپیوتر یاد میدم
دی وی دی رامو زدم بیرون
گفت اینجا سی دی میذارن؟
گفتم پـَـــ نــه پـَـــ این جا لیوانیشه

.
.

 پیامک های په نه په

payamak pa na pa

.

.

تو خواب دارم میگم ” پـَـــ نــه پـَـــ .. پـَـــ نــه پـَـــ …”
مامانم اومده تو اتاق میگه تو خواب ” پـَـــ نــه پـَـــ ” رو ول نکردی؟
من تو خواب با همون حالت خواب آلودگی به صورت خودکار جواب دادم پـَـــ نــه پـَـــ دارم خواب هفت پادشاه میبینم

.
.

 پیامک های په نه په

payamak pa na pa

.

.

تلفن سوالات مردمی یه برنامه رایویی رو با هزار زحمت گرفتم
میگه بفرمایید سوالی دارید؟
پـَـــ نــه پـَـــ زنگ زدم ببینم شما از من سوالی چیزی ندارید

.
.

 پیامک های په نه په

payamak pa na pa

.

.

از خواب پریدم
داداشم میگه خواب ترسناک دیدی؟
پـَـــ نــه پـَـــ می خواستم خودمو غافلگیر کنم

.
.

 پیامک های په نه په

payamak pa na pa

.

.

دیدم کسی در میزند
در را گشودم سوی او
دیدم “پـَـــ نــه پـَـــ ” است در میزند
“پـَـــ نــه پـَـــ ” با همه “پـَـــ نــه پـَـــ ” بودنش هر شب به من سر میزند
ای دوستان بی وفا از “پـَـــ نــه پـَـــ ” بیاموزید وفا
“پـَـــ نــه پـَـــ ” با همه ” پـَـــ نــه پـَـــ ” بودنش هر شب به من سر میزند

.
.

 پیامک های په نه په

payamak pa na pa

.

.

میخوام برم بیرون دیدم شلوارم نیست به مامانم میگم شلوارم کو؟
میگه میخوای بپوشی؟
پ نه پ دیدم نیست نگرانش شدم گفتم شاید تنهایی رفته بیرون

.
.

 پیامک های په نه په

payamak pa na pa

.

.

لپ تاپ رو پامه دارم باهاش کار میکنم بابام اومده تو اتاقم میگه لپ تاپت روشنه ؟
میگم پَـــ نَ پَـــ رو زمین داشت گریه میکرد گذاشتمش رو دلم آروم بگیره
بعد بش میگم کاری داری باش مگه ؟
میگه پَـــ نَ پَـــــ صدا گریه اش تا تو اتاق من میومد اومدم بهت بگم گناه داره بغلش کن

.
.

 پیامک های په نه په

payamak pa na pa

.

.

یارو با موتور زده بهم  خوردم زمین
سرم شکسته داره خون میاد اومده میگه سرت داره خون میاد؟
پ ن پ من خودنویسم جوهرم پس داده

.
.

 پیامک های په نه په

payamak pa na pa

.

.

به بابام می گم تلویزیونو بزن کانال دو …
میگه روشنش کنم ؟
پَـــ نَ پَــــ تو بزن دو من هُل میدم روشن شه

.
.

 پیامک های په نه په

payamak pa na pa

.

.

دارم به خواهر زادم دیکته میگم
رسیده آخر خط میگه دایی برم سر خط ؟
پَ نـــ پَ بقیشو رو فرش بنویس !

.
.

 پیامک های په نه په

payamak pa na pa

.

.

از دل درد دارم میمیرمو جلوی دستشویی دارم پیچ و تاب میخورم
بعد ۲ ساعت یارو اومده بیرون میگه دستشویی داری ؟
میگم پَـــ نَ پَـــ دیدم فضای مناسب و دلبازیه اومدم موج مکزیکی تمرین میکنم

.
.

 پیامک های په نه په

payamak pa na pa

.

.

آب خونه قطع شده بود
بعد که وصل شد یه آب زرد از شیر میومد
می پرسه زنگ لوله هاست؟
پ نه پ سازمان آب واسه عذرخواهی اولش آب پرتقال می فرسته..!