تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک جديد / جوک الکی جدید 93

جوک الکی جدید 93

جوک الکی جدید 93

جوک الکی جدید 93

جوک الکی جدید 93

ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻡ
.
.
.
.
.
ﺍﻟﮑﯿﻮ ﮐﻮﻭﻭﻓﺖ ﺍﻟﮑﯿﻮ ﺩﺭﺩ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺭﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺎ
ﻋﺸﻘﻪ ﻣﻨﻢ ﺷﻮﺧﯽ !!!!!
.
.

.
ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺜﻼ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﻡ ؛

*

*

*

جوک الکی جدید 93

joke alaki jadid 93

*

*

*

به سلامتی سه کَس . . .
.
.
.

.
.
.
.
.
الکی مثلن من مشروب و اینا میخورم
شمام بگید نه نخور حرومه گناه داره

*

*

*

جوک الکی جدید 93

joke alaki jadid 93

*

*

*

 

ﺍﺻﻼ ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﺧﺮ ﺍﺳﺖ …
ﭼﯿﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺧﺮﺝ ﻣﯿﻮﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺍﺻﻼً ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺜﻼً ﻣﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﺍﯼ ﺍﻡ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﺷﻮﯾﺪ …

*

*

*

جوک الکی جدید 93

joke alaki jadid 93

*

*

*

 

گوشیم زنگ خورد اومدم ببینم کیه دیدم هیچی نیومده
.
.

.
.
.
.
.

.
.
یهو دیدم رو گوشیم نوشته الکی مثلا من زنگ خوردم

*

*

*

جوک الکی جدید 93

joke alaki jadid 93

*

*

*

 

تو پدر منوکشتی

.

.

.

.

.

الکی مثلا من آمیتا پاچانم;-))

*

*

*

جوک الکی جدید 93

joke alaki jadid 93

*

*

*

عجب کابوسی دیدم دیشب
ـ ┐—–— ┌   
ـ |__     (surprised) 
ـ /      \||/  /  
ـ┇/    _//_   /
ـ┇  /________/
ـ    ┇           ┇

خواب دیـدم هواپیمـای امـام سقوط کـرده!!!…
.
.
.
الکی مثلا من نگران امامم

*

*

*

جوک الکی جدید 93

joke alaki jadid 93

*

*

*

بچه ها دیگ شورشو درآوردین حالا یه بار من این الکی رو گفتم دیگع شما ها انقدر بی مزه ش نکنید یعنی چی اخه
.
.
.
.
.
.
.
.
الکی مثلا من اولین نفرم که اختراعش کردم

*

*

*

جوک جدید 93

joke alaki jadid 93

*

*

_____. . _______
______ ) )______l
            l l
            l l
            l l . – ‘ ‘ .
            l /    _    \
            l l     ` /, l
            ( \\` _. ‘
          . – ` – – ‘ .
        /Y  .   .   Y\
      //   l       l   \\
    //     l   .   l     \\
  ‘  )      l       l       ( `
            l l ‘ l l
            l l   l l
            l l   l l
            l l   l l
          /  l   l   \
          ` – ‘   ` – `

الکی مثلا داشتم علامیه امامو پخش میکردم ساواکیا منو گرفتن دارم زدن

*

*

*

جوک جدید 93

joke alaki jadid 93

*

*

متأسفم:|

.

.

.

.

الکی مثلا من جراحم از اتاق عمل اومدم بیرون

*

*

*

جک الکی 93

joke alaki jadid 93

*

*

:.:..:.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

الکلی
مصلن لالم

*

*

*

جوک خنده دار الکی

joke alaki jadid 93

*

*

خدایاااااا من چرا عقب مونده ذهنی هستم؟؟!!!!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

الکی مثلا من پسرم..

*

*

*

جک روز الکی

joke alaki jadid 93

*

*