تماس با ما : @iseyyed
خانه / جوک ها / جوک جديد / جوک روز خفن 2015

جوک روز خفن 2015

جوک روز خفن 2015

جوک روز خفن 2015

خیلی دلم میخواد وقتی یه نفر بهم بگه : با صندلی و قسطنطنیه و مجید اخشابی یه جمله بساز!
بهش بگم: «خودت با صندلی و قسطنطنیه و مجید اخشابی یه جمله بساز!»

چیه؟ جمله ی امریه دیگه!

جوک روز خفن 2015

jok rooz khafan 2015

به طرف میگن با طوفان جمله بساز میگه چقد تو فانی 🙂

 

جوک روز خفن 2015

jok rooz khafan 2015

 

عادت شده پلاس تویجوک کده باشیم..

و از خواب ساعت 4صُبــ پاشیم..

و بگردیم پی لایک مطلب..

خداییش من تو فازه تایپ خنده ام!! 😐 😐

وقتی میام تو جوک کده من آی میخندم..

حتما باخودت میگی:وای:| بی جنبه س!!

بدخواه 4 جوک؟هه..مگه داریم اصلا؟

نه خدایی مگه داریم؟

جوک روز خفن 2015

jok rooz khafan 2015

به یه مرده میگن باماهیچه جمله بساز.میگه خرپیش ما هیچه.

جوک روز خفن 2015

jok rooz khafan 2015

 

به یارو میگن بابالش جمله بساز؟!
میگه:دیروز با تفنگم رفتم جنگل .باتیر زد م به بالش!!!!
میگن :نه بابا با اون بالش جمله بساز!!!
میگه:دیروز با تفنگم رفتم جنگل .باتیر زدم به اون بالش!
میگن :بی خیال .با تشک جمله بساز.
میگه:دیروز با تفنگم رفتم جنگل .تو شک بودم باتیر بزنم به این بالش یا اون بالش!!!!

جوک روز خفن 2015

jok rooz khafan 2015

 

به یا رو میگن با ریسمان جمله بساز ؛
میگه ؛میتونم انگلیسی بگم ؟
میگن ؛ بابا ایول بگو “
یارو میگه ؛ نو ریسمان توپیجینگ،

جوک روز خفن 2015

jok rooz khafan 2015

 

معلم:باشیشه جمله بساز.
شاگرد:ساعت یه ربع به شیشه!!!

جوک روز خفن 2015

jok rooz khafan 2015

 

به گودزيلامون گفتم با دمپايى جمله بساز
ميگه با كدوم لنگش
من 😐
گردزيلا 🙂
خدايا خودت رحم كن

جوک روز خفن 2015

jok rooz khafan 2015

 

یه پسره از پدرش میپرسه چرا بعضی مردم میگن خونه مونه یا

میگن جوک موک پدره جواب میده:چون اونا سواد مواد ندارن

بزن لایکو

جوک روز خفن 2015

jok rooz khafan 2015

 

به ظرف میگن با جیش جمله بساز . میگه غضنفر با آبجیش رفت بیرون !
بهش میگن خنگ ، منظورم شاش بود .
میگه : خب با داداشاش رفت بیرون !!!
اصن یه وضی

جوک روز خفن 2015

jok rooz khafan 2015

 

به یارو میگن یه چیزی بگو توش آب باشه میگه شیلنگ

جوک روز خفن 2015

jok rooz khafan 2015

 

يه نفرباخودش داشت زمزمه ميكرد،من گاوم… من گاوم… من گاوم… من گاوم… من گاوم… (چراتوتكرارميكني?نكنه خودت بودي?)بعديكي ازش پرسيدچراباخودت اين كلمه روتكرارميكني?گفت:ميخوام باهاش جمله بسازم نميتونم،توميتوني?
.
.
(شماچطور?ميتونين?)
.
.
.خودم(نويسنده جك)تونستم:من گاوم رابه درخت بستم

 

جوک روز خفن 2015

jok rooz khafan 2015

 

دختر چیست
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
چیزیه که تو به خاطرش این همه اومدی پایین
پس چیز خاصیه
و پرچمش همیشه بالاست…

 

جوک روز خفن 2015

jok rooz khafan 2015

 

به غضنفر میگن با هواپیما جمله بساز میگه من ازایران به امریکا پرواز کردم
گفتن پس هواپیماش کوو گفت خوب مگه ادم با ماشین میتونه پرواز کنه؟!

جوک روز خفن 2015

jok rooz khafan 2015

 

به آبادانیه میگن با مخابرات جمله بساز میگه مخا برات برقصم ؟؟؟

جوک روز خفن 2015

jok rooz khafan 2015