تماس با ما : @iseyyed
خانه / برترینهای جوک کده / جوک جمله سازی 93

جوک جمله سازی 93

جوک جمله سازی 93

جوک جمله سازی 93

به طرف میگن با قابلمه جمله بساز،میگه با قابلمه که جمله نمیسازند،غذا میپزند!

««»»

جوک جمله سازی 93

jok jomleh sazi 93

««»»

به یارو میگن با خرچنگ جمله به ساز میگه کره خر چنگ نزن

««»»

جوک جمله سازی 93

jok jomleh sazi 93

««»»


به طرف میگن با جیگر جمله بساز،میگه :بووووووووووق
میگن:په چته؟!
میگه مگه نشنیدی جیگر ممنوع التصویر شده ! ! !

««»»

جوک جمله سازی 93

jok jomleh sazi 93

««»»

 

به غضنفر میگن با پول جمله بساز. میگه :خواهرم با پسر داییم ازدواج کرد.
میگن : کو پولش ؟
میگه : مهم اخلاقشه که خوبه خدا روزی رسونه !

««»»

جوک جمله سازی 93

jok jomleh sazi 93

««»»

 

به طرف میگن با (شمشیر)جمله بساز.
میگه: فداتشم شیرو خوردی؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

««»»

جوک جمله سازی 93

jok jomleh sazi 93

««»»

 

به یکی می گن با فرشاد جمله بساز می گه : روح غضنفر شاد

««»»

جوک جمله سازی 93

jok jomleh sazi 93

««»»

 

به دختره میگن شوهرچندتا حرف داره؟ میگه اگه پیدابشه که دیگه حرف نداره!!!

««»»

جوک جمله سازی 93

jok jomleh sazi 93

««»»

 

به فرشاد میگن:با اسم خودت جمله بساز.
میگه:روح غضنفر شاد.

««»»

جوک جمله سازی 93

jok jomleh sazi 93

««»»

 

معلم: رضاجان با “تکراری” یه جمله بساز.
رضا: دیشب تلویزیون فیلم سینمایی داشت!!

««»»

جوک جمله سازی 93

jok jomleh sazi 93

««»»

 

به غضنفر میگن با پلنگ جمله بساز میگه : تو فوتبال خورده بودم زمین ، میلنگیدم راه میرفتم ، دوستم منو دیده میگه چیزی شده میلنگی ؟ میگم : پـَ نه پـَـ لنگ میزنم که یاد تیمور لنگ رو زنده نگه دارم

««»»

جوک جمله سازی 93

jok jomleh sazi 93

««»»

 

حق نه دادنی است و نه گرفتنی، بلکه خوردنی است !
(امضا:ذیحق)
شاهنامه آخرش “ه” است !
(امضا:حاج ابوالقاسم)

««»»

جوک جمله سازی 93

jok jomleh sazi 93

««»»

 

درازترین شب سال چه شبیه؟
شبی که قهر کنی شام نخوری !

««»»

جوک جمله سازی 93

jok jomleh sazi 93

««»»

 

به یکی میگن با اب جمله بساز میگه لوله

««»»

جوک جمله سازی 93

jok jomleh sazi 93

««»»

 

به یارو میگن با بابا لنگ دراز جمله بساز ؟میگه بابام لنگش دراز بود

««»»

جوک جمله سازی 93

jok jomleh sazi 93

««»»

 

به غضنفر میگن: با باقی جمله بساز میگه: ما دیشب کوبیده خوردیم
میگن باقیش کو؟
میگه: تو یخچاله

 

««»»

جوک جمله سازی 93

jok jomleh sazi 93

««»»