تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک خنده دار / جوک جدید و با مزه 93

جوک جدید و با مزه 93

جوک جدید و با مزه 93

khaterat-khandehar93

ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺷﺐ ﺩﻳﺮ ﻣﻴﺎﺩ ﺧﻮﻧﻪ
ﺯﻧﺶ ﺩﺍﺩﻭ ﺑﻴﺪﺍﺩ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻣﻴﮕﻪ ﺍﮔﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﻣﻨﻮ ﻧﺒﻴﻨﻰ ﭼﻪ ﺣﺴﻰ ﺑﻬﺖ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺪﻩ ؟
ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﻣﻴﮕﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻋﺎﻟﻰ ﻣﻴﺸﻪ !
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺯﻧﺸﻮ ﻧﺪﯾﺪ
ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺯﻧﺸﻮ ﻧﺪﯾﺪ
ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎﺯﻡ ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺯﻧﺸﻮ ﻧﺪﯾد …
.
.
.
ﺧﻼﺻﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭﺭﻡ ﭼﺸﻤﻪ ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﻧﺴﺖ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻢ ﺯﻧﺸﻮ ﺑﺒﯿﻨﻪ !!

*
جوک جدید و با مزه 93

jok jadid or ba mazeh 93

*

میدونید چرا لب گوسفند تو کله پاچه نیست ؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
خدایییش اگه بود روت میشد به کله پاچه فروش بگی آقا یه لب بده ؟

*
جوک جدید و با مزه 93

jok jadid or ba mazeh 93

*

خیلی دلم میخواست الان کانادا پیش خانوادم باشم…

.

.

.

.

ولی حیف اونام اینجان

*
جوک جدید و با مزه 93

jok jadid or ba mazeh 93

*

کاش وقتی میگفتی قبل از تو با کسی نبودم.
.
.
.
.
.
میتونستم درخواست ویدیو چک کنم

*
جوک جدید و با مزه 93

jok jadid or ba mazeh 93

*

مورچه ای را دیدم ؛ با این کوچکی اش

باری را میبرد از خود بزرگتر . . .

.

.

.

منم اصن حال و حوصله ی لوس بازی و متحول شدنُ نداشتم

کشتمش

همینم مونده از مورچه پند بگیرم

والا

 
 

*
جوک جدید و با مزه 93

jok jadid or ba mazeh 93

*

ببینم اگه یه روز از خواب بلند بشی ببینی اونی که خیلی دوستش داری گذاشته رفته

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
صبحونه چی می خوری ؟؟؟!!
والا !! حتما که نباید عشخی باشه

*
جوک جدید و با مزه 93

jok jadid or ba mazeh 93

*

تنها دختری که از ته قلبش بهم گفت دوست دارم

.
.
.
.
.
.
عروسک خواهرم بود
:))
=))))
تازه اونم باید اول فشارش میدادی
:|.

*
جوک جدید و با مزه 93

jok jadid or ba mazeh 93

*

یارو داشته نماز میخونده
یهو یه گنجشک میخوره به شیشه اتاقش
میگه خدایا دمت گرم
ماداریم باهات راز و نیاز میکنیم اونوقت
تو داری angry birdsبازی میکنی؟

*
جوک جدید و با مزه 93

jok jadid or ba mazeh 93

*

امروز یه پشه یه ربع بی حرکت نشسته بود رو میز نهار خوری منم سریع زدم لهش کردم!!

بعده چن دیقه یه پشه اومد بالای سرم گفت : “بی وجدان معلول بود ” !!

اصن داغونم کرد با این حرفش!!!

*
جوک جدید و با مزه 93

jok jadid or ba mazeh 93

*