جوک کده شروع به فعالیت کرد

ESC را برای بستن فشار دهید

دقت کردين

دقت کردین مامانا

دقت کردین مامانا

وقتی مامان تو رو میبره مهد کودک حسابی گریه زاری کن! بد نیست یکم وجدان درد بگیره!

وقتی مامان بهت غذا میده تف کن! وقتی بابا میده بخور و لبخند بزن!

علم ثابت کرده اگه غذا رو بمالی به صورتت خوشمزه تر میشه!