تماس با ما : @iseyyed
خانه / پیامک ها / پیامک جدید / انگلیسی در یزد-طنز

انگلیسی در یزد-طنز

انگلیسی در یزد

انگلیسی در یزد

اینم چندتا زبون خشگ یزدی برای هموطنان یزدی خودمون :

زبون انگلیسی با لحجه یزدی ها :

فقط فقط لحجه یزدی فراموش نشه

<<<<انگلیسی در یزد-طنز>>>

I took my shoes and scaped=(کوشوم ورداشتم و مثِ باد گُرِختم

Slow down!=خَیلُ خوب بَسه دیه

You are disgusting=چقه ناخَش شدی

Sunshine=اُفتو

Great=گُنده

Excuse=بُونه

Dear=نازِت شَم

<<<<انگلیسی در یزد-طنز>>>

wait=یَک دَییقه وایسا،بزا بفَمم یَلوک

good quality=خَشونه خو

How are you=باكيت ني؟،خَش و خوشی؟

a little=یَخودوک

sleep=خُسبیدن

wake up=وَخیزیدن

tired=مُنده شدن

dirty=پَچُل

Am I right= میگی نا؟

Yes= ها بچه

<<<<انگلیسی در یزد-طنز>>>

No =نا آمو

Really!! =بگو به جون پیرت ؟؟

Oh my God =يا ابوالفضل

Why? =برا چي چي؟

bye=دیه خو کاری نداری؟

<<<<انگلیسی در یزد-طنز>>>

leave me alone= آمو بیا برو نیس شو

u made me confused=مَ خو اونی که تو میگی نیسم

wow= اُخ اُخ

come here =بیا وَرِ دِل ُم

Take it easy= عامو ولش كن،چقه تو هم حوصله داري

so cute =جونم مرگ نشي ایشالله

that’s true= همینه‌ خو

<<<<انگلیسی در یزد-طنز>>>

dust=دولَخ

so good for us=خَشونه

beautiful=جوون

ugly=خار

<<<<انگلیسی در یزد-طنز>>>

I’m ok=باکیم نی

I love you=نِشکت شَم

I hate you=تَختت بیوینم

bee=بُوز

red bee=بُوز ت……

lizard=رِبُک

damn it=تَخ بیشورن

some times=یَ پاره وَختُکا

I don’t know=رانمبَرَم